Pappá szentelésének 65. évfordulóját ünnepelte Ferencz Ervin ferences szerzetes

Nyomtatás

ImageA vas az erő, a kitartás szimbóluma

„Hálát adni gyûltünk össze a Jóistennek az életért” – hangoztatta Ferencz Ervin ferencrendi szerzetes a Gyergyószárhegyi ferences kolostorban celebrált jubileumi Vas miséjén. A 88 évét meghazudtoló szellemi és fizikai frissességgel bíró szerzetes atya üdvözlőbeszédében kiemelten köszöntötte a gyergyóremetei Orbán László pápai prelátust és a gyergyócsomafalvi Szilágyi István címzetes kanonokot mint azokat a kortársait, akikkel hetven évvel ezelőtt együtt érettségizett. A három atya későbbi sorsa is összefonódik, 1943. június 6-án szentelte pappá őket Márton Áron püspök.
A jubileumi szentmise ünnepi szónoka a szászvárosi Bíró János, szerzetesi nevén Antal atya rímbeszedett prédikációjában méltatta Ervin atya elévülhetetlen érdemeit. Mint hangsúlyozta, „csupán érzéki csalódás, hogy a vas gyengébb lenne, mint a gyémánt, ugyanis a 65 év szolgálatot szimbolizáló szerzetesi hûség erőt, kitartást jelent”.
Antal atya elismerően szólt arról is, hogy Ervin atya életének alkonyán hazatért szülőfaluja kolostorába, ahol tíz éves gyerekként szegődött a Ferenc rend szolgálatába. „Egyedül neki köszönhető, hogy az 1989-es változás után megmaradt Gyergyószárhegyen a ferences jelenlét” – hangoztatta Antal atya.
Simon Árpád egyházi gondnok Ervin atya házfőnöki tevékenységét méltatva elmondta: többek közt neki köszönhető a hétéves fenyőerdő a kolostor mellett; a gombás padlózat kicserélése az épületben; a könyvtár kiépítése és bebútorozása; a kolostor birtokainak és erdeinek visszaszerzése.
A vasmisés atyát Szabó Béla, a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulja is köszöntötte, kihangsúlyozva, hogy a történelmi egyházak papjainak elvévülhetetlenek az érdemei nemezetünk megtartásában.

Jánossy Alíz

 

Image