A Lelket ki ne oltsátok - A csíksomlyói búcsúra készülődve

Nyomtatás

ImageA csíksomlyói búcsúra készülődve nem árt eltöprengenünk a Szentlélek bennünk, köztünk és velünk történő munkáján, hiszen a Léleknek mindenhez köze van, ami által lassan, észrevétlenül Isten országa épül.


 

 

P. Henri Boulad S. J., A Szentlélek ezer arca című könyve alapján néhány megfontolásra számot tartó, most, Pünkösdkor még inkább hasznos gondolatot osztok meg az olvasóval, hogy ezek hatására engedje magában is működni a Szentlelket. Szabadon idézem, néha átfogalmazva, de eredetiben hagyva a lényeges mondanivalót:

– A Szentlélek ébren tartja bennünk a „szent nyugtalanságot”.
– Szellemi forgószélre van szükségünk, nehogy ellustuljunk a gondolkodásban.
– A Szentlélek segítségével lépést tarthatunk az igazsággal.
– Az igazság nem tárolható. Nem lehet se birtokolni, se zárolni. Kereszténységünk rendkívüli tulajdonsága, hogy állandó felhívás az önmagunkon való felülkerekedésre, emelkedésre, növekedésre.
– A Szentlélek megőriz bennünket attól, hogy gondolkodásunk ellaposodjon, és megismerésünk megmerevedjen.
– A Szentlélek nem hagyja magára azt, aki valóban keres.
– Emberi mivoltunk élő és kifürkészhetetlen, s örökké meghatározhatatlan marad- állandó folytonosságban a Szentlélekkel.
– Az igazság olyan ismeretlen, amely kicsal bennünket az ismeretlenbe, és kreativitásba csábít. Hagyja, hogy fáradhatatlanul keressük, és megtaláljuk az újat a Szentlélek által.
– A Szentlélek sugalmaz- a lelkiismeret felel.
– A Szentlélek gondolkozik bennem. Ő vezeti el gondolatmenetemet a helyes döntésre.
– A Szentlélek elleni bűn- saját szellemi növekedésünk visszautasítása, makacs ellenállás önmagunk legyőzésének.
– Jobb üresnek és nyitottnak maradni, így minden alkalommal rendelkezésre bocsátom magam a Szentlélek jelenlétének.
– A Szentlélek kiszámíthatatlan és mindig új utakon vezet, nem húzza meg előre a nyomvonalat.
– A Szentlélek áldásos előmunkát végez. Akár már a jólétben is felébreszti a vágyat az aszkézisre, az önkéntes lemondásra.
– A Bátorság Lelke választ ad egzisztenciális kérdéseinkre, tőle kap friss szelet legyengült hitünk, tőle jön az öröm és a bizonyosság, elsodorja a korlátokat és szétrobbantja a kapukat. Minden egyes nemzetet és egyént inspirál. Ő sugalmaz minket, hogy minden élethelyzetben egyre magasabbra, önmagunk felülmúlására, növekedésre törekedjünk.
– A Szentlélek lenyűgöző hatalma magával ránt embereket, és ők érzik ezt, és ettől fogva semmi sem állíthatja meg őket, be akarják tölteni küldetésüket.
– Isten Lelke ma is előzetes bejelentés nélkül árasztja el az emberi szíveket, inspirálja a „pogányokat”, és ha az igazságra szomjaznak, titokban munkába fog és sajátos módon fejezi ki magát rajtuk keresztül.
– A Szentlélek prófétákat állít a maga szolgálatába, akik sebesen törnek előre, koruk előtt élnek, hisznek és elbizonytalanítanak, botrányosan őszinték és meghalnak az igazságért.
– Az egyházban mindig is lesz dialektikus feszültség, ahol a misztikus János gyorsabban fut a sírhoz, mint Péter.
– Legyen lelkünk mindig nyitott és készenlétben a Szentlélek indítékainak. Lépjünk ki a merev formákból és adjuk át magiunkat az örökké Friss Szellem vezetésének. A Szentlékek ma is átviharzik a világon és az emberek szívén, behatol a laboratóriumokba, jelen van minden kutatásnál, átjárja a jól összeillesztett vallásos rendszereket, és feloszlatja bennük a hamis elképzeléseket. Felnyitja, ami zár alatt van, fellazítja, ami megkeményedett, kiszabadít börtönünkből és letépi bilincseinket, ha hagyjuk. Friss vért ömleszt ereinkbe, hatalmával kibontakoztatja adottságainkat. Segít bátornak és kreatívnak lenni, erőt ad ahhoz, hogy jövőnk előkészítésén fáradozzunk.
Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy törje be szellemünket, ha nem is várjuk, de rászorulunk.
– A Szentlélek nincs korhoz vagy helyhez kötve. Napjaink prófétáinak is megoldja a nyelvét, és párbeszédre szólít fel mindannyiunkat. A Szentlélek az egyház sokszínűségének alapja. Évszázadokon át hajtja és kényszeríti az egyházat, hogy egyre jobban elmélyüljön. Ahol a lélek lakik, vele lakik a szabadság. Felment a konvenciók alól, szabad belépést enged a nyitott, szellemi terekbe, elfújja a szűklátókörű társadalmi játékszabályokat, és megadja az egyháznak a világ végéig való fennmaradás ígéretét.
De a Szentlélek szigorú is. Nekünk kell őt követni, és nem fordítva! Mi emberek nem rendelkezünk fölötte, nem birtokolhatjuk, nem manipulálhatjuk, nem foghatjuk be eszközként saját céljainkba. A Szentlélek szabad és kiszámíthatatlan. Fúj Mekkában, Jeruzsálemben és Rómában egyaránt. Ott, ahol nyitottságot talál, hogy művét előbbre vigye. Nem hagyja magát könnyen háttérbe szorítani, miután itt is ott is döbbenetet, csodálatot, félelmet és rettegést kelt. Beszél a világ vallásaiban, szót kér az emberiség filozófiai gondolatvilágában, buzdítja a szíveket. Halld meg, hogy mit akar mondani, személyesen Neked!
Sebestyén Péter