A Leó testvérnek adott cédula

Nyomtatás

ImageA Leó testvérnek adott cédulát a szent Ferenc Bazilikában őrzik az ereklyék kápolnájában. Erről az írásról Celánói Tamás is hírt ad a 2 Cel. 49-ben. Ez egy kis pergamen, amelyet Leó testvér összehajtogatva őrzött haláláig (1271). Szent Ferenc ezt az írást valószínűleg 1224 szeptemberében jegyezte le, miután a Verna hegyén megkapta a stigmákat. Két kis szöveg van rajta.

Egyik oldalon a Fölséges Isten Dicsérete, másik oldalon a Leó testvérnek adott áldás olvasható. Piros betűkkel pedig Leó testvér feljegyzése: „Halála előtt két évvel Boldogságos Ferenc negyvennapos böjtöt tartott Alverna hegyén, a Boldogságos Szűz és Isten anyja és Szent Mihály arkangyal tiszteletére, Nagyboldogasszony napjától Szent Mihály szeptemberi ünnepéig. És rajta volt az Úr keze. Miután látomásban társalkodott a szeráfokkal, és részesült Krisztus sebhelyeiben, ő alkotta a túloldalon olvasható dicséreteket, saját kezével írta hálából, mindazért a jóért, amit Isten művelt vele.”
Az áldás szövege után ez áll: „Boldog Ferenc saját kezével írta ezt az áldást nekem, Leó testvérnek” „Ugyanígy, saját kezével rajzolta a Tau jelet a fejjel.”

A FÖLSÉGES ISTEN DICSÉRETE

(LAUDES DEI ALTISSIMI, FID)

1 Szent vagy, egyetlen Úristen,

ki csodákat művelsz.

2  Erős vagy, nagy vagy, fölséges   vagy,

te vagy a mindenható király,

3  Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,

te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,

4  Te vagy a szerelem, a szeretet;

te vagy a bölcsesség,

te vagy az alázat,

te vagy a türelem,

te vagy a szépség,

te vagy a kedvesség,

te vagy a biztonság,

te vagy a megnyugvás,

te vagy az öröm,

te vagy reményünk és vígasságunk,

te vagy az igazságosság,

te vagy a mértékletesség,

te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.

5   Te vagy a szépség, te vagy a kedvesség,

te vagy védelmezőnk,

őrállónk és oltalmazónk[1];

te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.

6  Te vagy a reményünk,

te vagy a hitünk,

te vagy a szeretetünk,

te vagy minden édességünk,

te vagy a mi örök életünk:

Nagy és csodálatos Úr,

mindenható Isten, irgalmas

Üdvözítő.

 Image

Szentséges Atya, ég és föld királya.     Szent Ferenc tapasztalata hasonló a szentírási személyek élményéhez (Izaiás, Ezekiel), akiket lenyűgözött Isten szentsége, csodatevő ereje, mindenhatósága. Isten Úrként, és Atyaként szólítja meg. Fontos társítás. A középkorban vagyunk, Ferenc nem elégszik meg azzal, hogy Isten egyetlen  Úr, már ez nagyon lényeges, hanem ő Atya.

 

az Úr, az élő és igaz Isten.     Isten egysége és a Szent Háromság, központi szent Ferenc lelkiségében. Szokásához híven fokozza amikor Isten jóságáról szól: „jó, minden jó, legfőbb jó.”

Litániaszerű felsorolás következik arról, hogy ki Isten szent Ferenc számára, a mi számunkra. Érdemes ízlelgetni a felsoroltakat. Egészen személyes melléknevek, amelyek Istennél személynévvé lépnek elő, mert csak róla mondható el tökéletes értelemben, hogy „te vagy a szeretet, bölcsesség,… biztonság…minket betöltő gazdagság.”
 Egy egész sor szentírási idézet áll, a felsorolás mögött.
 Szent Ferenc kedvenc témája a hit, remény szeretet.
Ami pedig mindennél fontosabb, hogy Isten „a mi örök életünk.” „Irgalmas Üdvözítőnk".
ÁLDÁS LEÓ TESTVÉRNEK
(BENEDICTIO FR. LEONI DATA,  ÁldLeó)
A cédula Leó testvér további szavait is tartalmazza: „Boldog Ferenc saját kezével írta ezt az áldást nekem, Leó testvérnek”, és „Ugyanígy, saját kezével rajzolta a Tau jelet a fejjel”.

1 Áldjon meg téged az Úr és

őrizzen  meg téged;

mutassa meg neked arcát

és könyörüljön rajtad.

2 Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.
3 Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér.    
Szent Ferenc az Ároni áldást alkalmazza, áldotta meg, hűséges követőjét és társát Leó testvért. (Szám 6,24-26)
Egészen személyessé teszi azzal, hogy Leó testvér számára kívánja az áldás teljesülését: „áldjon meg téged.”