A csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit

Nyomtatás

A csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeitA pünkösdi zarándoklat 1990 után egyre nagyobb szervezőmunkát követelt a Ferenc-rendi szerzetesek részéről, és évről évre jobban körvonalazódott a búcsú üzenete is. Ezredfordulókor a kegytemplom előtt óriásszalag jelent meg a hagyományos köszöntéssel: A CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA HAZAVÁRJA GYERMEKEIT! A ferencesek akkor így fogalmazták megjelentését: zarándokok, turisták és kíváncsiskodók érkeznek Csíksomlyóra. Lelküket hozzák a Szűzanyához, ha nem is mindig tudatosan, itt hagynak belőle valamit, és cserében elviszik az áldást. A ferencesek mindenkit a csíksomlyói Szűzanya gyermekeinek tekintenek, és évről évre hazavárják őket.

A pünkösdi zarándoklat 1990 után egyre nagyobb szervezőmunkát követelt a Ferenc-rendi szerzetesek részéről, és évről évre jobban körvonalazódott a búcsú üzenete is. Ezredfordulókor a kegytemplom előtt óriásszalag jelent meg a hagyományos köszöntéssel: A CSÍKSOMLYÓI SZŰZANYA HAZAVÁRJA GYERMEKEIT! A ferencesek akkor így fogalmazták megjelentését: zarándokok, turisták és kíváncsiskodók érkeznek Csíksomlyóra. Lelküket hozzák a Szűzanyához, ha nem is mindig tudatosan, itt hagynak belőle valamit, és cserében elviszik az áldást. A ferencesek mindenkit a csíksomlyói Szűzanya gyermekeinek tekintenek, és évről évre hazavárják őket.

A csíksomlyói Szűzanya hazavárja gyermekeit2002-től már mottót is választottak a ferences atyák, amely tömören fogalmazza meg a búcsú üzenetét. „Próbáltunk figyelni az idők jeleire - mondta a búcsú előtt Kapisztrán atya, akkori rendházfőnök -, próbáltunk a mában élni, és arra figyelni, mire éhes a ma embere. E töprengés közepette tört fel belőlünk a következő mottó (Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből): Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet! Somlyónak a békét, a nyugalmat, a lelki egységet kell sugalmaznia a mai társadalomban. Ma igényük van az embereknek a békére, a lelki egységre, az Egy Istenre. Szétnézünk a világban, és azt látjuk, hogy nemzetek állnak egymással szemben, dúl közöttük a gyűlölködés, egyre több a magányos gyilkosok száma - elszomorító, de véres valóság. Ezért van szükség a béke sugárzására, Isten végtelen szeretetének és egységének megélésére."

2003 - Ebben az évben a búcsú mottójául a kánai menyegző történetéből választották ki azt a részt, amikor Jézus anyja így szól: Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Kapisztrán atya magyarázata pedig így szólt: „Ez az év Mária éve, és nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani a Szűzanya tiszteletére. Azért fontos számunkra ez a mottó, mert Mariát állítja figyelmünk középpontjába, ő szól hozzánk. ő fordul felénk, útmutató szerepe van életünkben: megmutatja az utat Jézus felé. Jézus viszont az út, amelyről nemcsak tanított, hanem élt is, és ez a mi étetünk útja. Ha ez betölti az életünket, kiegyensúlyozottak tudunk lenni, bírunk állni a mindennapok forgatagában."
2004 - Asztrik atya, rendházfőnök beszel a mottóról, amelyet János Evangéliumából választottak. Jézus így szolt anyjához: íme, a te Fiad, aztán így szólt a tanítványhoz, íme, a te Anyád! Az üzenet tolmácsolására Erdő Péter bíborost kérték fel, aki így fogalmazta meg gondolatait a búcsú előtt: „A kereszten szenvedő és haldokló Krisztus bízza édesanyját János apostolra, és János apostol személyében az egész egyházat, az összes tanítványt, akkori időben és minden időkben a Szűzanyára. Az íme, a Te Anyád azt jelenti, hogy mi is édesanyánkat láthatjuk Szűz Máriában, és bármit hozott is a történelem, hiszen nagyon változatos volt a keresztény népek élete, mindig visszataláltak a Szűzanyához, akinek a gondviselését, a pártfogását kérték. Minden nép láthatja benne saját édesanyját (Magyarok Nagyasszonya), és egymásra úgy kell nézni, mint testvér a testvérre. Gyönyörű alkalom a csíksomlyói Szűzanya kegyhelyén is!"
Ebben az évben II. János Pál pápa is üzent a csíksomlyói búcsú alkalmával: „Lelkileg egyesülök a hitben való találkozásotokkal, és buzdítlak benneteket, hogy őrizzétek meg elevenen közösségeitekben a Boldogságos Szűz odaadó tiszteletét, és gyakoroljátok ennek érdekében a rózsafüzér végzésének hagyományát!
2005 - Lukács Evangéliumából választottak mottót: Maradj velünk, Uram! A magyarázatot Jakubinyi György érsek fogalmazta meg: „A boldog emlékű szentatya szándéka szerint ez az év az Oltáriszentség Éve volt. Az emmauszi tanítványok csalódtak a várakozásban, azt hitték, hogy nagypéntekkel mindennek vége, és hajnalban már nem tudtak hinni a szent asszonyoknak, akik az üres sír hírét hozták. Az Úr Jézus a kétségbeesett tanítványokhoz csatlakozik, és ez az ismeretlen vándor, vagyis a feltámadt
Jézus magyarázza nekik az írásokat - mindennek így kellett történnie -, s akkor szakadt ki lelkükből ez a gyönyörű imádság: Maradj velünk, Uram, mert már esteledik! A vacsoránál a kenyértörésben felismerik benne a Urat. Mind ugyanazt jelenti: találkozni Jézussal, a szentségi színek alatt valóságos jelenlétében. Mikor Somlyóra jövünk a Boldogságos Szűz búcsújára, a Szűzanya tisztelete is ugyanezt fejezi ki, minket mindig az Úr Jézushoz vezet, Szent Fiához. Nem öncél a Máriatisztelet,        hanem, ahogy a középkori szentek mondták, Per Mariam ad Jesum, Mária anyai kezét fogva jutunk el Szent Fiához, az Úr Jézushoz."
2006  - Asztrik atya, rendházfőnök: „2009-ben ünnepli rendünk 800 éves fennállását. Hároméves előkészületet szántunk erre az ünnepre, és ebben az évben hirdetjük meg. Azért kértük fel Majnek Antal munkácsi megyéspüspököt, hogy ezt az ünnepet egy ferences atya vezesse be. Mottóul a zsoltár szavait választottuk: Szent Fiadat Boldogasszony kérd e népért! A magyar püspöki kar imaévet hirdetett meg a nemzet megújulásáért, és ehhez szeretnénk mi is csatlakozni. A jelige is ezt az üzenetet, ezt a kérést szeretné kifejezni: a csíksomlyói Szűzanya, a Boldogasszony is imádkozzék népéért, a magyarság, a nemzet hitben való megújulásáért."
2007 - Az idei búcsú mottóját a Szűzanya énekéből választották a ferences atyák: Magasztalja lelkem az Urat!

Oláh-Gál Elvira

Csíki Hírlap