Húsz éve együtt, húsz éve résen

Kategória: Közös Értékeink! Találatok: 1255

A dévai cserkészcsapat felnőtt tagjainak barátságát sok közös élmény szilárdítottaCsapatévforduló és országos cserkészbál Déván

Idén Déván szervezte meg a 7. országos bálját a Romániai Magyar Cserkészszövetség.
– Kettős meggondolásból jelöltük idei bálunk helyszínéül Dévát. Az országos cserkészbálokat ugyanis évekig a szövetség bejegyzése helyén tartottuk. Három évvel ezelőtt fogalmazódott meg az az igény, hogy vándorjelleget adjunk e rendezvénynek. És hát az első vándorhelyszín Székelyudvarhely volt, ahol kereken 100. esztendővel azelőtt alakult meg az első erdélyi cserkészcsapat. A következő évben Kolozsvár következett, idén Déva. Ide is évfordulós alkalomra érkeztünk. Hiszen a helyi, 55. Számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat 20. születésnapját ünnepli. Ebben az örömünnepben kívántunk osztozni a csapattal, ugyanakkor megerősíteni őket, jelezni azt, hogy valóban fontos számunkra a szórványban működő csapatok sorsa. Igazán élmény volt betekintést nyerni a dévai közösségi életbe is, amelyben örömmel látom, hogy a helyi  cserkészcsapat nagyon aktív részt vállal – fogalmazott Kasza Tamás, szövetségi elnök.
A cserkészbált idén is az RMCSSZ éves közgyűlése előzte meg, melyen az ország 62 aktív cserkészcsapatának jó kétharmada képviseltette magát. Az ilyenkor szokásos szervezési, fenntartási kérdések mellett fontos napirendi pont volt a magyar kormány által támogatott összmagyar cserkészstratégia idei lépéseinek megvitatása. Természetesen terítékre került a tucatnyi országos rendezvény, többek közt rovásírásverseny, lelki napok, Pentaktív stb. tavalyi kiértékelése, idei megszervezése is, és két újonnan megalakult cserkészcsapat is bemutatkozott.
A jócskán estébe nyúló közgyűlés után végre kezdődhetett a mulatság.
– A kommunizmus idején beszüntetett, a magyar cserkészéletben nagy népszerűségnek örvendő bálok hagyományát, a mozgalom összes többi értékével együtt, a külföldre menekülő magyar cserkészek mentették át, akik Németországtól Dél-Amerikáig, bárhol voltak is, hűek maradtak a cserkészethez. Tőlük vettük újra át ezt a szép szokást, és immár hetedik éve rendezünk mi is cserkészbált. Ez alkalomra a cserkészvezetők és felnőtt cserkészek párjukkal együtt kapnak meghívást, így jó alkalom kínálkozik arra, hogy megismerjük egymás családját, illetve, hogy a férjek, feleségek is megismerjék azokat az embereket, akikkel oly sok időt tölt a társuk. A bálok igazi jó mulatságok szoktak lenni, melyen alapvető feltétel az alkalomhoz illő báli ruha. A szervező csapatnak viszont szabad kezet adunk az esetleges keretmese vagy bármi más sajátos jelleg megválasztásában – meséli Kasza Tamás.
A dévai csapat “fejfedős bálként” hirdette meg a rendezvényt, azaz minden résztvevőnek kötelező volt valami fejdíszt hordania. A félszáznál több bálozó vette is a lapot, Ludas Matyi kalaptól, illetve huszársüvegtől kezdve, tolldíszes cilinderig, banánhéjig mindenféle ötletes fejfedővel vonultak fel. A szervezők tetszését azonban leginkább a nagyenyedi cserkészcsapatban felnőtt, ma marosvásárhelyi egyetemistaként bálozó Maxim Orsolya rénszarvas kontya nyerte el, így ő kapta a legötletesebb fejdísz díjat. Ennek átadását azonban még számos fontos mozzanat előzte meg.
A bált a dévai Renaissance együttes történelmi táncjátéka nyitotta meg, melyet vastapssal és elismerő csatakiáltásokkal jutalmaztak a cserkészek. Az együttes egyik oszlopos tagja, Daradics János cserkésztiszt és László Attila parancsnoktársa külön csatakiáltást is kiérdemelt a dévai 55. számú Kőműves Kelemen Cserkészcsapat 20 éves évfordulója alkalmából. Kasza Tamás külön gratulált a két évtizedes eredményes munkához és születésnapi ajándékkal lepte meg a csapatot, illetve vezetőit. Az ünnepélyes megnyitás után hamar benépesült a bálnak helyet adó Téglás Gábor Elméleti Líceum aulája, a Trio Forte együttes szolgáltatta muzsika egykettőre táncra bírta a cserkészeket.
A fő mozzanat azonban még hátra volt. Éjféltájban, Daradics Balázs, a helyi cserkészcsapat tagja nagy meglepetéssel rukkolt elő: filmes-fotós összeállítást vetítve ki a 20 születésnapját ünneplő csapat életéről. A fogadtatás persze a meglepetéshez méltó volt, s ezúttal is felzúgtak a csatakiáltások.
– Számomra is nagy élmény volt elkészíteni ezt az összeállítást. Rengeteg régi emlék elevenedett fel. Táborok, portyák, foglalkozások, tábortüzek emléke, amelyek mind beépültek az életünkbe és észrevétlenül, de jelentősen alakították jellemünket – fogalmazott Daradics Balázs. A könnyfakasztó nevetések közepette végigszemlélt fotók, kisfilmek után, a dévai cserkészek is köszönetet mondtak két vezetőjüknek, Daradics Jánosnak és László Attilának, akik 20 éve kitartó munkával egyengetik a csapat életét. A sok ünnepélyes pillanat után már csak a tánc következett. Ebben azonban reggelig kitartottak a cserkészek – már jócskán pirkadt, amikor az első bálozók aludni tértek. Másnap azonban, a kialvatlan éjszaka ellenére hagyományos cserkészköszöntéssel kívántak jó munkát egymásnak, s e biztatásra szükségük is lesz, hiszen idén is rengeteg tábor, képzés, verseny megszervezése, lebonyolítása vár az erdélyi cserkészvezetőkre.
Gáspár-Barra Réka
www.nyugatijelen.com