Kevesebb magyar diák, kevesebb tankönyv

Nyomtatás

ImageA nyomdák nem vállalják az alacsony példányszámú tankönyvek nyomtatását


 

 

 

 

Csökken a magyar nemzetiségű diákok létszáma Maros megyében, gondok vannak a magyar tankönyvekkel, ugyanis a nyomdák nem vállalják azok nyomtatását az alacsony számú megrendelések miatt. Sok helyen két diák osztozik egy tankönyvön.

Évről évre egyre kevesebb magyar első osztály indul Maros megyében. Idén arra is volt példa, hogy egy iskolában azért nem hirdettek meg első osztályt a magyar tagozaton, hogy a környékbeli többi tanintézet magyar első osztályai elindulhassanak. „Sok munkánkba került a magyar osztályok megmentése, év elején még nem így nézett ki a beiskolázási terv. Az 56 tervezett magyar osztály három kivételével mind beindult, bár két hónapja egy osztály még függőben volt” – fejtette ki Illés Ildikó, főtanfelügyelő-helyettes. Sikerült meggyőzni a tanulókat, hogy maradjanak kilencedik osztálytól is az adott iskolában, illetve a bukott diákok is továbbtanulnak, így elindulhatott a függőben levő magyar osztály is. 13–15 létszámú magyar középiskolai osztályok is vannak Maros megyében, ezeket is sikerült megtartani, de félő, hogy ha valamelyik tanuló más iskolát választana, illetve a roma származású diákok abbahagynák tanulmányaikat, akkor felszámolnák az illető osztályt – tette hozzá az intézményvezető.
Feláldoztak egyet a többiért
A magyar első és ötödik osztályokat is szinte minden iskolában elindították, kivéve a Tudor lakónegyedbeli Mihai Viteazul Gimnáziumban, ahol azért nem hirdettek meg idén első osztályt a magyar tagozaton, hogy ezzel a környék többi tanintézetének a magyar tagozatát megmentsék – mondta a főtanfelügyelő-helyettes. „Amúgy is zsúfolt volt az a tanintézmény, a másikban pedig jobbak voltak a feltételek is” – tette hozzá. Ez az intézkedés nem azt jelenti, hogy végleg megszüntették a magyar osztályok indítását a fent említett iskolában, ugyanis ha lesz elegendő gyerek, akkor indul első osztály is, illetve a felsőbb tagozatok ugyanúgy megmaradtak – tudtuk meg Illés Ildikótól.
Nincs elegendő magyar nyelvű tankönyv
Idén összesen 492 000 lej értékben látták el a diákokat tankönyvekkel, minden első osztályos tanuló új könyvekkel kezdhette a tanévet – mondta Maros megye főtanfelügyelője, Dumitru Matei. A román tagozatos diákok minden tantárgyból megkapták már tankönyveiket, azonban a magyar és német tanulóknak még várniuk kell rájuk. Gondok vannak a magyar tankönyvekkel, ugyanis sok nyomda nem vállalta a nyomtatást a megrendelések alacsony száma miatt – mondta Illés Ildikó. A helyzet ideiglenes orvoslására az iskolák régi könyveket osztottak szét, néhol két diák osztozik egy tankönyvön. A segesvári német iskolában pedig román nyelvű tankönyveket kaptak a diákok a német helyett. Az is megtörtént, hogy az esetenként 200–300 példányszámban megrendelt tankönyveket kinyomtatta ugyan a nyomda, de a végén kétszer akkora összeget számolt fel. „Most éppen egy olyan projektet tervezünk, amellyel felmérjük a tankönyv-hiányt, és próbálunk plusz összegeket szerezni rá a kormánytól” – tette hozzá a főtanfelügyelő-helyettes.
Inkább nyugdíjasok, mint szakképzetlen tanárok
Idén nagy gondot jelentett a magyar irodalom tanárok hiánya is. Éppen ezért sok nyugdíjas tanárt hívtak vissza a tanügybe, ugyanis inkább rájuk, mintsem a szakképzetlen pedagógusokra esett a tanfelügyelőség választása – mondta Illés Ildikó. Még mindig vannak szakképzetlen tanárok, ám sokkal kevesebb, mint eddig, és ők zömében a szórványvidékeken látnak el feladatokat.
Hajnal Csilla