Nem vonható felelősségre az, aki lelkiismereti okból megtagadja az abortusz és eutanázia elvégzését

Nyomtatás

ImageVereséget szenvedett a brit baloldali képviselő javaslata

 

 

 

 

Egyetlen orvos vagy kórház sem vonható felelősségre, ha lelkiismereti okokból megtagadja abortusz vagy az eutanázia végrehajtását – foglalt állást strasbourgi őszi ülésszakán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. A közgyűlés október 7-én tárgyalta Christine McCafferty brit baloldali képviselő jelentését.

A jelentésben foglalt, a tagországok jogi szabályozására vonatkozó javaslatok súlyosan sértik az élethez és a lelkiismereti szabadsághoz való jogot. A javaslatban foglaltak szerint többek között kötelezni kellene az egészségügyi dolgozókat arra, hogy lelkiismereti álláspontra tekintet nélkül a páciens által kért, kezelést (pl. az abortuszt) elvégezzék; ha valaki mégsem végzi el a beavatkozást, akkor neki kell bizonyítania hogy „a beavatkozás elvégzésének visszautasítása jóhiszeműen történik”. A köz- illetve állami intézményeket és kórházakat, rendelőintézeteket meg kellene fosztani attól a joguktól, hogy garantálhassák dolgozóik lelkiismereti alapon történő döntési jogát egyes beavatkozások elvégzését, ill. az ezekben való közreműködést illetően. A javaslat továbbá arra kötelezte volna az intézményeket, hogy vezessenek nyilvántartást a lelkiismereti alapon bizonyos beavatkozásokat el nem végzőkről, és „állítsanak fel hatékony panasz-mechanizmust a lelkiismereti alapon egészségügyi beavatkozásokat megtagadók ellen.”
Amint arról már korábban beszámoltunk Bíró László tábori püspök, a MKPK családreferense levélben kérte a képviselőket, utasítsák el a jelentést.
A javaslat a kereszténydemokrata, jobboldali képviselők éles bírálatának kereszttüzébe került az Európa Tanácsban. Heves vita után az ő álláspontjuk győzött. Az élethez való alapvető jogra hivatkozó módosító indítványokkal elérték, hogy a határozat az eredeti szándékkal ellentétes irányt kapott. Az elfogadott határozat – amelyet 56-an szavaztak meg, 51-en ellene voksoltak, négyen pedig tartózkodtak – felszólítja az Európa Tanács tagállamait, hogy alkossanak átfogó és világos szabályozást arról, miként érvényesíthető a lelkiismereti okokra alapozott ellenvélemény az orvosi szolgáltatások területén.
Magyar Kurír