Assisi Szent Ferenc Iskolája negyedszer

Nyomtatás

aszfiskola.jpg2013. július 18–21. között negyedik alkalommal került sor Csíksomlyón az Assisi Szent Ferenc Iskolája elnevezésű, általános iskolások számára rendezett táborra, amelynek szervezői a ferencesek, fr. Pantea Tibor kolozsvári házfőnök és fr. dr. Orbán Szabolcs tartományfőnök voltak. Munkájukat számos ferences testvér, közel 40 egyetemista és fiatal felnőtt segítette.

Szent Ferenc iskolája 2009 őszén „nyitotta kapuit”, amikor a Kolozsváron megjelenő Vasárnap keresztény kulturális hetilap szerkesztősége azzal az együttműködési szándékkal kereste meg a rendjük 800 éves fennállását jubiláló ferenceseket, hogy Assisi Szent Ferenc Iskolája címmel az újság hasábjain havonta egyszer jelentkező, egész tanéven át tartó vetélkedőt hirdessenek meg elemi és általános iskolás diákok számára. A szervezők célja az volt, hogy a vetélkedő résztvevői a beküldött feladatmegoldásokon keresztül jobban megismerjék a rendalapító szent életét, életpéldáját, és így az „Isten Szegénykéje” által képviselt eszmények követendő mintaként szolgáljanak további életükben.
A vetélkedő 2010 júniusában befejeződött, és ugyanabban az évben került sor az első táborra a csíksomlyói kegytemplomban és kolostorban. Első alkalommal azoknak a gyerekeknek szólt a rendezvény, akik a tanév folyamán részt vettek a vetélkedőn, és legalább két alkalommal megoldást küldtek be. A verseny 600 résztvevője közül az első 100 helyen végzett kisiskolás kapott meghívót a ferencesektől, és 80-an válaszoltak igennel a meghívásra. Ma már azoké a negyedik osztályosnál nagyobb tanulóké a tábor, akik időben jelentkeznek a ferencesek felhívására. Idén, a negyedik alkalommal megrendezett „iskolai tevékenységen” voltak a legtöbben: Déváról, Kolozsvárról és környékéről, valamint a székelyföldi megyék különböző településeiről több mint 150 gyerek volt kíváncsi az Assisi Szent Ferenc Iskolája programjaira, amelyek minden évben Assisi szentjének köszönése jegyében szerveződnek: „Az Úr adjon nektek békességet!”
A tábor témája a hit volt, amelyet a szervezők A tékozló fiú történetének átelmélkedésével, feldolgozásával vittek közelebb a gyerekek lelkéhez. Július 18-án, csütörtökön a csíksomlyói kegytemplom szomszédságában élő klarissza nővérek látták vendégül a gyerekeket: az apácák arról beszéltek, hogy rendalapítójuk, Szent Klára és ők hogyan indultak el a hivatásuk által sugallt úton. A tábor első napját egy színdarab zárta, amelyet a rendezvény lebonyolítását segítő, főként egyetemistákból és fiatal felnőttekből álló csapat adott elő. Az előadás azt dramatizálta, hogy Szent Ferenccel és Szent Klárával összehasonlítva, hogyan indult el otthonról a tékozló fiú.
Július 19-én, pénteken délelőtt Pantea Tibor testvér vezette a beszélgetést: az interaktív előadáson arról volt szó, hogy a tékozló fiú miként élte meg az otthontól való távollétet, és miként jutott el a döntésig, hogy hazatér az atyai házba. A bibliai történet megértését és átélését olyan csoportos tevékenységek tették lehetővé, amelyek a tanulók fantáziájára, empátiájára, kreativitására és lelki érzékenységére alapoztak. A közös beszélgetések és a kiscsoportokban zajló foglalkozások juttatták el a résztvevőket a felismerésig: a tékozló fiúhoz hasonlóan hazatérni, azaz Istenhez fordulni csak akkor lehet, ha az ember bűnbánatot tart. A pénteki program második része így a bűnbánat szentsége köré szerveződött, és szentségimádással zárult.
Július 20-án, szombaton – az előző évekhez hasonlóan – „az iskolai tevékenységek” a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben zajlottak. A nap nyitó előadása során a ferencesek tartományfőnöke, Orbán Szabolcs testvér arról beszélt, és kérdezte a gyerekeket, hogy milyen volt a tékozló fiú találkozása az Atyával. Ezt követően a témához kapcsolódó nagyszabású, csoportok közötti vetélkedőre került sor, végül a nap szentmisével zárult, amelyet fr. Böjte Mihály csíksomlyói ferences házfőnök mutatott be.
A tábor vasárnap, július 21-én a csíksomlyói kegytemplomban tartott közös szentmisével, a téma összegzésével és „az iskola elvégzését” bizonyító oklevélosztással ért véget.
Kérdésünkre, hogy mi a magyarázata annak, hogy évről évre egyre több gyerek vesz részt Assisi Szent Ferenc Iskolájában, Pantea Tibor testvér úgy fogalmazott, hogy a rendezvény népszerűvé válásában és népszerűsítésében nagy szerepet játszott a sajtó, a gyerekek lelki motivációja, amit az előző táborok során szereztek, ráérezve a ferences lelkiség gazdagságára, ugyanakkor kiemelt szerepe van annak, hogy minimális anyagi hozzájárulással részt lehet venni a táborban. Az általános elszegényedés korában egyre több olyan szülő van, fogalmazott a ferences, aki gyermekének csak ezt a rövid tábort engedheti meg. Assisi Szent Ferenc Iskolájának megszervezése éppen ezért nem kevés anyagi fedezetet kíván, amelynek biztosítására nem lettek volna elegendők a rendi tartományfőnökség és a csíksomlyói ferencesek saját pénzügyi erőforrásai. A tábor megszervezésének nagylelkű támogatásáért köszönet illeti Hargita Megye Tanácsát és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t.
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens
(Forrás: Hargita Népe)