A PRÁGAI KISJÉZUS

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_82295366_10220711298433490_5859774592335216640_n.jpgÜnnepe: január 14-e (a szobor külön kápolnába való elhelyezésének napja), valamint a Jézus gyermekkorával kapcsolatos egyházi ünnepek dátumai.
A Prágai Kisjézus története rendkívül érdekes, helyenként nehezen kibogozható, szövevényes, már elkészültét is misztikum lengi körül, és később sok csoda kíséri a Kisjézus „világhódító útját”, ugyanakkor a jelenkorra nézve is figyelemre méltó gondolatokkal bír. A szobor Spanyolországból származik; Manriquez de Lara Mária (született Pignatelli hercegnő) ajándékozta lányának az esküvője alkalmából, akit a cseh Lobkovicz Adalbert vett feleségül. Így került a szobor Prágába. Adalbert halála után az özvegy a szobrot a karmelitáknak ajándékozta. A szobor története összefonódott Csehország és Prága, valamint a Karmelita Rend történetével, és a legenda szerint igazi csodáinak kezdete is erre az időre esik. A Prágai Kisjézus tisztelete az 1730-as években virágzott fel, amelyben a Kisjézus körüli csodáknak, és egy magyar szerzetesnek, - Barát Imre perjelnek - is nagy szerepe volt: ő adta ki „A prágai kis Jézus története” című könyvet. Széleskörű tisztelete ekkor terjedt el. Számos csoda és imameghallgatás, és különleges, főleg gyermekekkel kapcsolatos történet igazolja ennek jogosságát. A kisded Jézus tisztelete a századok során hol háttérbe szorult, hol előtérbe került. A Prágai Kisjézus a betegeknek, a gyermekeknek és az igazságot keresőknek nagy pártfogója.