PARZHAMI SZENT KONRÁD kapucinus testvér

Nyomtatás
b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_176476300_1968393939966302_3625449344250586327_n.jpgNegyven éven át látta el Konrád az altöttingi Szent Anna-kolostor kapusi szolgálatát. Nemcsak az imádságban való buzgósága, hanem a zarándokok, vándorok és szegények iránti szolgálatkészsége és áldozatos szeretete is fáradhatatlan volt.(...)
A kolostor kapujánál végzett szolgálatát így méltatta Pacelli bíboros, németországi nuncius, a későbbi XII. Pius pápa:
"Isten szolgája egyben az emberek, rendtársai és a nép szolgája is lett. Az altöttingi kapus anélkül, hogy pap, teológus vagy igehirdető lett volna, a szeretet apostolává vált. Megszentelődésének útja persze érdes és kemény volt: a vezeklés útja, a kereszt szegénységének az útja. Konrádban, a hit, a hűséges kötelességteljesítés és keresztény felebaráti szeretet e hősében hiába keresitek más szentek csodálatos nagy tetteit, amelyekre ámulva figyel fel a világ. Meglátjátok azonban benne a szent remeték jámborsága mellett az erénynek azt a hősiességét, amely nem marad el a nagy szenteknek Krisztus Egyházában végzett tevékeny élete mögött." 
Konrád testvér 1894. április 21-én halt meg Altöttingben.
1930-ban boldoggá,
1934. május 20-án szentté avatták.