2019. szeptember 4. – Szerda

Kategória: Napi evangélium Találatok: 92
b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_60061975_2255507424524863_3343764926224138240_n.jpgMi a keresztény remény alapja?  Ma Szent Adorján, a Büntetés Végrehajtó Intézmények védőszentjének ünnepét tartották Magyarországon. Adorján a császárhoz közel álló magas rangú katonatiszt, rendezett családi élettel, keményen megdolgozott karrierjének csúcsán! Ezekben az évszázadokban üldözték a keresztényeket és Adorján tisztsége, kötelessége mindazokkal együtt a keresztényeket is börtönbe zárni, megkínozni, kivégeztetni, akik a császár parancsát nem teljesítik!  Adorján a teljhatalommal rendelkező római császár parancsát tudatosan megtagadja, átgondoltan a lelkiismeretére hallgatva annak teljesítését visszautasítja! Tudja nagyon jól, hogy az ő döntése parancs megtagadás,  azaz halálos ítélet. Ő maga üldözte, fogta el, kivégezte azokat, akik a mindenható római császár akaratának ellenszegültek! Adorjánt a társai, saját katonái elfogják, hosszú ideig jó szóval, kemény beszéddel próbálják megtörni, döntésében más belátásra kényszeríteni! Miért menetel valaki tudatosan a biztos halálba?  Gondolom egyetlen értelmes válasz van erre a kérdésre. Éspedig az, hogy ez a józan gondolkodású felnőtt ember, lelkiismeretétől vezetve úgy érezte, hogy ezt kell neki tennie! Lelkiismerete szava erősebb volt, mint a saját és a családja biztonsága, élete. És ezért hiába kínozták meg, hiába okoztak neki tengernyi fájdalmat, roncsolták szét kalapáccsal egy  üllőn a lábait, hiába vágták le a kezét, nem hátrált meg. Döbbenetes ereje van a lelkiismeretére hallgató embernek!! Adorján nem részesült keresztény nevelésben, jól képzett fekete öves nindzsa szerzetesek nem mosták át az agyát, ő egyszerűen belülről, lelke mélyén úgy érezte, hogy ez a helyes, ez a normális, ez az igazság, és így lett ő a szabad lelkiismeret szentje. A döbbenetes az, hogy szép fiatal felesége, aki szintén keresztény, nemhogy nem állítja meg férjét a döntésében, hanem határozottan támogatja férjét a lelkiismerete szerinti úton. 
A mai evangéliumot olvasva feltehetjük a kérdést: Miért indult el, miért követte Szent Péter a mi Urunk Jézus Krisztust a szegénységbe, a kereszthalálba? Ez az ember miért hagyta hátra anyósát, családját, miért hagyja ott a halászbárkáját, hálóját, mindenét? Jézus hívja, és ő úgy érzi lelke mélyén, hogy neki mennie kell, vállal mindent és követi Krisztust!
Ülök csendben és világosan érzem, hogy engem is megajándékozott Teremtőnk, mint minden embert, ezzel a mindanyiunknak gyári szereléssel együtt járó belső, működő iránytűvel! Tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, akárcsak mindannyian!! A nagy kérdés, tudni tudom, de meg is teszem??  Adorján megtette mit Isten kért tőle, a mellékelt cikkben ismertetett Párdy Bence szintén megteszi mindazt mit Isten tőle kér!! E 32 éves fiatal ember ott hagyja állását, otthonát és elindul egy kenun, hogy összeszedje a Tisza tavon a sodródó szemetet és teszi ezt hónapok óta! Hiszem, hogy Bencének sok társa lesz, én is szeretném akár a Tisza tavon, de akár Erdély földjén követni ezt a lelkiismeretére hallgató embert a szemét eltakarításában, szülőföldünk alázatos szolgálatában! Nem Bencét akarom lemásolni, hanem az ő bátorságából erőt merítve szeretném én is követni a teremtett világ szolgálatában a lelkiismeretem által hozzám szóló Istenemet! 
Hálás szívvel köszönjük Istenünk hogy ma is szólsz hozzánk, adj értő fület, hogy meghalljuk szent akaratodat, erősítsd meg akaratunkat, hogy a megismert akaratodat szeretettel teljesítsük nap - mint nap!!
Szeretettel,
Csaba t.

Felmondott a munkahelyén, két hónapja önkéntesként szemetet szed a Tisza-tavon

Evangélium
Kafarnaumi tartózkodása idején Jézus a zsinagógából jövet betért Simon (Péter) házába. Simon anyósa éppen magas lázban szenvedett. Mindjárt szóltak is neki az érdekében. Jézus a beteg fölé hajolt, parancsolt a láznak, és a láz megszűnt. A beteg azonnal fölkelt, és szolgált nekik. Napnyugtakor mindnyájan odavitték Jézushoz a betegeket, akik különféle bajokban szenvedtek. Mindegyikre rátette kezét, és meggyógyította őket. Sokakból gonosz lelkek mentek ki, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!” Jézus azonban rájuk parancsolt, és nem engedte, hogy beszéljenek; azok ugyanis tudták, hogy ő a Krisztus. Amikor megvirradt, Jézus kiment egy magányos helyre; a népsokaság pedig keresésére indult, és meg is találta. Tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. Jézus azonban így válaszolt: „Más városoknak is hirdetnem kell Isten országának evangéliumát, mert ez a küldetésem.” Azután folytatta tanítását Galilea zsinagógáiban.  
Lk 4,38-44