Fundaţia „Sf. Francisc”

Fundaţia „Sf. Francisc” este înfiinţată conform sentinţei civile nr.65/PJ/1993. Reprezentantul legal este Bojte Csaba, cu domiciliul în Deva, str. Progresului, nr.6, el fiind preşedintele fundaţiei.

Fundaţia desfăşoară o activitate susţinută în domeniul asistenţei sociale din anul 1993 constând în:

  • identificarea copiilor aflaţi în situaţii de risc social
  • oferirea în cadrul instituţiilor a condiţiilor unei vieţi normale (asigurarea hranei, cazării şi a unei educaţii în spirit creştin) în grupe de familii sociale şi în internate
  • ajutorarea familiilor din care provin copiii pentru facilitarea reincadrării lor în familia naturală.
  • sprijinirea tinerilor absovenţi de liceu sau de studii supeioare în integrarea lor în societate

Beneficiarii sunt selecţionaţi la cererea părinţilor, rudelor.