Anunț de începere proiect MAJORAT

În luna septembrie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Majorat”, cod MySMIS 136230, Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”.

Axa prioritară 
4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiective specifice
4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității
4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independent.
Beneficiarul proiectului: Fundația Sfântul Francisc.
Valoarea totală a contractului de Finanțare este de 4.724.564,15 LEI.
Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției din sistemul instituționalizat către viață independentă și sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor din Regiunea Vest, județele: Hunedoara, Arad și Timiș.
Prin dezvoltarea și furnizarea de servicii comunitare pentru persoanele din grupul țintă, în vederea dezvoltării abilităților necesare pentru a putea avea o viată independentă la părăsirea instituției rezidențiale, în vederea facilitării integrării pe piața muncii, precum și în vederea asigurării unei locuințe, proiectul va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor specifice 4.12 si 4.13 din cadrul POCU.
Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:
  • 3 centre de zi de informare și consiliere pentru 60 de din grupul țintă
  • Servicii integrate pentru 40 copii institutionalizați, în cadrul căruia fiecare copil inclus va beneficia de un pachet care conține: activități de dezvoltare a abilităților de viata independentă, ore de consiliere psihologică precum și ore de informare si orientare vocatională;
  • 70 de tineri care au părăsit sistemul de protecție incepând cu anul 2016 sprijiniți prin servicii de locuire tip ”Prima camera”