RAPORT DE ACTIVITATE a Fundaţiei „Sfântul Francisc„ pe ultimele 12 luni- 2021

Fundaţia „Sf. Francisc” este înfiinţată conform sentinţei civile nr.65/PJ/1993 şi a fost acreditat Certificatului de acreditare seria AF, nr.000300, eliberat în 15.05.2014 să furnizeze următorele servicii sociale

DETALII