Consiliere psihologica

Cod proiect: 136230
Titluproiect: Majorat
Beneficiar: FUNDATIA SFANTUL FRANCISC
Titludosar de achiziție: Consiliere psihologica  
Tip achiziție: servicii
În luna septembrie 2020 a fost semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Majorat”, cod MySMIS 136230,  proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Proiectul va fi implementat în regiunea Vest, în județele Timiș, Arad și Hunedoara, cu accent pe localitățile Dorobanti, Jimbolia, Deva, Petroșani, toate fiind locații unde Fundația Sfântul Francisc administrează centre rezidențiale (case si cămine).
Proiectul are ca obiectiv general facilitarea tranziției din sistemul instituționalizat către viața independentă și sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor din Regiunea Vest, județele: Hunedoara, Arad și Timiș.
Prin dezvoltarea și furnizarea de servicii comunitare pentru persoanele din grupul țintă, în vederea dezvoltării abilităților necesare pentru a putea avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale, în vederea facilitării integrării pe piața muncii, precum și în vederea asigurării unei locuințe, proiectul va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor specifice 4.12 si 4.13 din cadrul POCU.
DETALII