Ismerkedés Istennel, önmagammal, életem értelmével, céljával!

ImageSzeretnék tartani 2o1o január 25-től,  április 4-ig, Húsvét ünnepéig egy tanfolyamot az interneten, mindarról mi egy keresztényt keresztényé, Isten barátjává teszi...

Célunk az lenne, hogy a felnőtteknek kisebb testvéri alázattal felkínáljuk azt az Isten képet, azt az élő hitet, mely életemet beragyogja, és melyik  erőt ad, hogy boldogan építsem testvéreimmel azt a közösséget, melybe bele születtem, népem, egyházam nagy családját...

 

 

 1. "Nem akarok másról tudni csak Krisztusról a megfeszítettről" Szent Pál

 

 

2. Isten az ajándékozó Isten, minden mi van, ez a világ, és benne te magad is, életed, hivatásod, Isten csodája, szép ajándéka...

 

3. A jó Isten szövetséget akar kötni velünk a tíz parancsolat szellemében, a szeretet parancsolatában, azt szeretné, hogy soha ne térjünk le a szeretet útjáról...

Isten tízparancsolata

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

2. Isten nevét hiába ne vedd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj

7. Ne lopj!

8. Ne hazudj, és mások becsületébe kárt ne tégy!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

4. Isten nemcsak kér, hanem segít is... ha kérjük a segítségünkre siet az imában, a liturgiában, az élő hét szentségben.


Szentségek 

1. A keresztség

2. A bérmálás

3. Az Oltáriszentség

4. A bűnbocsánat szentsége

5. A betegek kenete

6. Az egyházi rend

7. A házasság

5. Kiengesztelődés, bűnbánat, újrakezdés... Az ember nem egyszer használatos zsebkendő, hanem Isten legfőzhetetlen csodája. Új lehetőséget ad nekünk az Isten!


Bűnbánati ima

 Gyónom a Mindenható Istennek, és neked lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utoljára gyóntam........és a következő bűneimre emlékszem.........

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a Jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy ezután nem vétkezem, a bűnt és a bűnrevezető alkalmakat elkerülöm és a jóra törekszem, ezért kérek üdvös elégtételt és feloldozást.

6. Hivatásunk tisztázása: a házasság szentsége, a nős diakónusi, a papi hivatás. Isten országának az építésében az élő Isten társa lehetsz.

 


 7. Anyánk a Romai Katolikus Egyház Isten népének nagy családja, mely meghív és befogad, hol testvéreinkkel egy élő nagy családot alkothatunk.
   8. Mária, Isten alázatos szolgáló lánya. Az ő anyai gyöngéd szeretete, Magnificatot éneklő hite mindannyiunk számára, remény és eszményképp.
   9. A szentek útja:  földi létünk egy folyamatos kibontakozás, növekedés, hogy felnőjűnk  a Szentháromság életadó, boldog közösségébe. 

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

A krisztusi szeretet egyik tulajdonsága a határtalanság. Nem húsz-harminc évig szeret, nem addig, mint sok ember, amíg szépek, kedvesek, érdekesek, jóságosak vagyunk. Nem, „a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha” [Iz 54,10]. Ez a „soha”, ez a „végnélküliség”, amely megragad, mellbe vág engem. Szeret akkor is, ha hibázom, szeret akkor is, ha fájdalmat okozok. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Ma 2019. augusztus 18. vasárnap, Ilona napja van. Holnap Huba napja lesz.

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Tagadhatatlan

Tagadhatatlan, nem minden egyházi ember látta át világosan, hogy nem szabad a kizsákmányoló, kommunista rendszerrel együttműködni.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube