Bővebben:  Ima kilenced a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáértA Kárpát-medencében élő ferencesek közül mintegy 140 rendtagot hurcolt meg a nemzeti szocialista és a kommunista diktatúra. Közülük hét magyarországi testvér Károlyi Bernát, Kriszten Rafael, Lukács Pelbárt, Kiss Szaléz, Hajnal Zénó, Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf emlékét úgy őrizte meg a ferences közösség emlékezete, mint akik nem csupán politikai okokból lettek a diktatúrák áldozatai, hanem hitük, hivatásuk miatt viselték a meghurcoltatását. Vértanúk voltak, akiket meggyilkoltak, vagy börtönben, lágerben hunytak el. 

Bővebben: „…itt van a nagy látvány, Szent Erzsébet”Árpád-házi Szent Erzsébetről szóló – 1981-ben, Rómában megjelent – könyve elején írta Puskely Mária: „Az eszmények és értékek csillaghullásának korát éljük. Mondhatnak-e még nekünk valamit a középkori szentek, így például Árpád-házi Szent Erzsébet?” Az 1231. november 17-én elhunyt, négy évvel később szentté avatott Erzsébetre egy több mint száz éves pápai dokumentum közlésével emlékezünk liturgikus emléknapján.

Bővebben: Minden válság lehetőséget kínál a növekedésre!November 13-án, a szegények világnapján a Szentatya ünnepélyes szentmisét mutatott be a Szent Péter-bazilikában. Beszédében a keresztény embernek a szenvedést hozó eseményekkel kapcsolatos magatartására hívta fel a figyelmet: az Úrban bizakodva, és a rosszba bele nem törődve kell egy testvériesebb világot építenünk.

Bővebben: Az árvaságtól a mártírhalálig: Radnóti Miklós élete78 éve, 1944. november 9-én halt meg Radnóti Miklós költő, műfordító, a 20. századi magyar líra egyik meghatározó alakja. Korai költészetét a szabadvers forma, a lázadó expresszionista hang jellemzi, az egyre fenyegetőbb létben megszülető művei azonban már kiérlelt, klasszikus formát mutatnak.

Bővebben: A lelki elhagyatottság megerősíthet bennünket, ha hallgatunk IstenreFerenc pápa a szerdai általános kihallgatáson tartott katekézisén hangsúlyozta, hogy az elhagyatottság és a szomorúság, bár negatív érzésnek számít, fontos dolgokra taníthat, és lelkileg is megerősíthet, ha tudjuk, hogyan éljük át nyitottsággal és tudatossággal.

Bővebben: Csak nagy fordulatszámmal érdemes működniKARDA RÓBERT a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara első évfolyamának végzettje, hittan–történelem szakos tanár, ma Csíkszentdomokos polgármestere. Pályáját Déván, Böjte Csaba mellett kezdte, előbb tanárként, majd a Szent Ferenc Alapítvány ügyvezetőjeként. Kolozsváron a szerkesztőségben beszélgettünk teológiáról, hitről, szolgálatról.

Alkategóriák

1. oldal / 421