Bővebben: 2015 utolsó előtti napja! Bocsásd meg a mi vétkeinket! (Év végén  bűneinkre gondolva, mások ellenünk elkövetett vétkeit megbocsájtva, hagyjuk, hogy vezessen Nagy Szent Teréz)
Drága jó Istenem! Szeretném megköszönni, hogy megtanítottál imádkozni, hogy Szent Fiad által a szánkba adtad a legszentebb imát, a Miatyánkot! Minden sora egy - egy kinyilatkoztatás, Nagy Szent Teréz kezét fogva próbáljuk átelmélkedni mindazt, mit nap mind nap akaratod szerint elmondunk többször is!

Bővebben: Karácsony napja: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk maVan egy csodálatosan jó hír amiről mégis oly ritkán beszélünk, pedig anyánk az Egyház kétezer éve zúgja, zengi!! Minden templom betlehemi barlang! Minden oltár betlehemi jászol! Minden áldott szentmise igazából Karácsony éjjele, mert megszületik, közénk jön a mi Urunk Jézus Krisztus!

Bővebben: Karácsony éjjele: Tökéletes szemlélődés - Fiat voluntas tua!"A tökéletes szemlélődésben, - ebben a kegyelmi imában, mondja Nagy Szent Teréz -  semmit sem teszünk a magunk erejéből. Sem nem erőlködünk, sem nem igyekszünk -- mert mindez csak zavarólag hatna és meggátolná a szemlélődést, -- hanem csak azt az egyet mondjuk: ,,Fiat voluntas tua''. Teljesedjék bennem, Uram, a Te akaratod minden lehetséges módon, úgy ahogy Te akarod."

Bővebben: Advent huszonharmadik napja: Szent nyugalom!A szentírás szerint, Isten a nyugalomban lévő emberhez közeledik. Ádám alszik, nyugalomban van, s megszületik Éva. Lehetne sorolni az Ószövetség nagyjait, mindannyian valahogy nyugalmi állapotban találkoznak Istenükkel. Ábrahám a sátrában pihen mikor meglátogatja őt az Úr, Mózes a fáraó udvarából elsodródva, a pusztában mindentől elszakadva találkozik az égő csipkebokornál Teremtőjével! Érdekes a kármelhegyi remete, Illés próféta története, annál is inkább, mert maga Nagy Szent Teréz a karmelita nővér!

Bővebben: Advent huszonkettedik napja: Nyugalmi ima! Nagy Szent Teréz kezünket fogva vezet az imádság útján, a mi Urunk Jézus Krisztus színe elé! Lépjünk tovább bizalommal, mert még hosszú és gyönyörű, sok-sok csodával kikövezett út vár ránk! Ha magunkat elkezdjük figyelni, rájövünk, hogy a belső nyugtalanság, a megzabolázatlan vágyak mily gyakran rángatnak sokszor össze - vissza!

Bővebben: Advent huszonegyedik napja: Imádság és akaraterő!A mi Urunk Istenünk elénk állítja az akaratos gyerekeket, akik az apostolok rosszalló csitítására sem hagyták abba a pihenő Jézus ajtaján való zörgetést, kopogtatást. Mesterünk, tanítványait megintve ezt mondja: „Hadd jöjjenek ide hozzám a kisgyermekek! Ne akadályozzátok meg őket ebben! Mert azoké Isten országa, akik olyanok, mint ezek a gyermekek. Márk 10, 14

Bővebben: Advent huszadik napja: Szívedben lakó Teremtőd, beszélni szeretne veled!Nagy Szent Teréz a kármelhegyi remeték, a szentek útját járva csodálatos bensőséges élményekben részesül. Felfedezi, hogy ő, akárcsak minden ember, nem egy lakatlan sziget, hanem a belsejében ott van Isten Szent Felsége, a Szentháromság minden Dicsőségével! Ezeket a bensőséges tapasztalatokat a maga nyíltságával szeretné megosztani velünk.

Bővebben: Advent tizenhetedik napja: Az imánkban keresük a Társat!Nagy Szent Teréz, csodálatos bölcs gondolatokat fogalmaz meg az általunk tanulmányozott könyvének XXVI. fejezetében. Nem jó az embernek egyedül! Még imádkozni sem jó egyedül, keressünk társat magunk mellé - biztat Teréz, - de arra kér, hogy legyünk igényesek, ne érjük be akárkinek a társaságával!

Bővebben: Advent tizenhatodik napja: Kezdjünk el imádkozni, ahogyan tudunk, Isten vezetni fog!Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hiszünk egy személyes, felénk forduló Istenben, akit az imádság csendjében átölelhetünk. A II. Vatikáni Zsinat után megfogalmazták többen is, hogy a jövő kereszténye vagy Istent kereső misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény, mert a szép szokások, hagyományok ha kiürülnek, ha a lényeg, a tartalom elveszik, akkor lassan a templomaink, a városaink is ki fognak ürülni!

1. oldal / 3