Bővebben: Kismuncelen jártam....Kismuncelen jártam....a hajdani bányatelepen, ahonnan több mint harminc gyereket fogadtunk be!! A régi kápolnánk a barakkal együtt, miben volt, elpusztult, de még áll na kis kocsma, a vén bükkfával, mely előtt sok hittan órát tartottam a bányászok gyermekeinek!! A bánya, a bányatelep, mind mind a múlté, de azért jó volt emlékezni a régi vidám napokra, mikor a kocsma előtt, egy pohár sör mellett egész délutánokat el tudtunk beszélgetni... Igaz, hogy a sört a felnőtteknek, a hűsítőt a gyerekeknek én fizettem, de Jézus is szaporított kenyeret, halat, még bort is..... A hajdani gyerekek megnőttek, családapák, családanyák lettek, élik az életüket, és én imádságos szeretettel gondolok rájuk, 
Csaba t. 
Bővebben: AMIKOR AZ EMBER ISTEN KEZÉT FOGVA INDUL  EL  AZ ÉLETE ÚTJÁN...Mikor az ember elindul az élete útján , mindenképpen szövetségest keres . Szeretné  megfogni valakinek a kezét , akivel együtt valóra tudja váltani az álmait . Számomra Jézus Krisztus csodálatos szövetséges és társ , jó az Ő kezét fogni , és hihetetlen győzelmekhez vezet, segít , ahogy eddig is tette . Nem érzek benne fáradtságot , gyengeséget .
Csaba testvér
Bővebben: A Szűzanya 2020. október 25-i üzeneteDrága gyermekek! Ebben az időben hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához. Hívjatok segítségül minden szentet, hogy ők példa és segítség legyenek számotokra. A sátán erős és azért harcol, hogy minél több szívet magához vonjon. Háborút és gyűlöletet akar. Azért vagyok ilyen hosszú ideig veletek, hogy az üdvösség útján vezesselek benneteket Ahhoz, aki az út, az igazság és az élet. Kicsi gyermekek, térjetek vissza az Isten iránti szeretethez és Ő lesz a ti erőtök és menedéketek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Bővebben: „áldott légy Urunk a testi halálért, ki elől élő ember el nem futhat.”Szent Ferenc nagyon szépen mondja: „áldott légy Urunk a testi halálért, ki elől élő ember el nem futhat.” Azért tartom nagy dolognak a halált, mert az az élet része, Isten ajándéka. Nem látom az értelmemmel, hogy miért kell ez így legyen, de tudom, hogy Isten akaratából van ez így. Nemcsak meghajtom a fejem Isten akarata előtt, hanem, ha sírva is, de el tudom fogadni.
Csaba t.
Bővebben: Erdélyben is hajnalodik...Erdélyben is hajnalodik, nélküled! Kedves Klára hitem telefonjával szeretettel hívlak és tudom, hogy most is, mind életed során minden hívásra természetes egyszerűséggel válaszolsz: "Itt a mennyország!" Én mint mindig, most is azt kérdem: Hogy vagy, hogy vagytok, minden rendben? Te meg ahogyan mindig, a gondokat is érintve, szépen megnyugtatsz, vigasztalsz, bátorítasz! 
Jó volt, jó veled beszélni, jó munkatársunk voltál, köszönöm, hogy életed utolsó leheletéig dolgoztál a gyermekeinkért, a gyerekeink között! A betegségek megjelenése után gondoltam, hogy feladod Keresdet, de te férjeddel, ahogy az orvosok engedtek a kórházból azonnal jöttél vissza a gyermekek közé és megtörve, szenvedve is tetted mit tehettél! Köszönjük jóságodat, a gyermekekért végzett munkát és arra kérünk most onnan a "mennyországból" pótold azt az a hatalmas űrt, amit a férjed és mindannyiunk életében magad után hagytál!
Őszinte részvéttel,
Csaba t.
Kép: Zsóka nevelőnőtől 
Bővebben: Nyugodjék békében!2020 október 25-én, vasárnap hajnalban Ferenc Klára, kedves keresdi kolléganőnk megtért teremtőjéhez! Nyugodjék békében!
Őszinte részvéttel imádkozunk érte és családjáért, 
Csaba t.
Bővebben: Örvendjetek az Úrban szüntelen!"Örvendjetek az Úrban szüntelen! Újra csak azt mondom: örvendjetek! Lelki jóságtokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem mindazt, amit kértek hálaadással párosult imádsággal és könyörgéssel terjesszétek Isten színe elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban."
Pál apostol levele a filippiekhez 4,4
Bővebben: KÖRÜLMÉNYEINK…Amikor Szent Ferencet magasztalták társai, azt mondta: „Ne dicsérjetek! Ha más ugyanekkora kegyelmeket kapott volna, mint én, sokkal többre juthatott volna.” Ezt meg is lehet fordítani: ha ugyanazokat a kísértéseket, nehéz élethelyzetet, családi hátteret kapnám én, mint egy másik ember, akkor derülne ki, hogy az életszentség útján hol állok. 
Csaba testvér
Bővebben: Emlékezzünk... Kolozsvárott meghalt Reményik Sándor, Baumgarten-díjjal, Corvin-lánccal kitüntetett költő.
Rádióba mondom
Ifjú lelkeknek csendes tanácsképpen, 
magamnak késő vád gyanánt
Egy kis türelmet kérek, - induló, 
Doboló, zajló, zászlós új sereg,
Egy kis türelmet, - nem lesz sok szavam, 
A mikrofontól aztán elmegyek.
Én most leadó-állomáson állok, 
Vannak, kik azt mondják: a posztomon: 
A nemzedékek őrváltása jő,
Egy éjjel át kell adnom, jól tudom.
Higyjétek el: nem szívesen megyek: 
A mikrofonnak mély varázsa van, 
Szédít a hit, hogy ez az én igém, 
Mely láthatatlan szikraként rohan.
És mégis, mégis boldogan megyek. 
Szívemről legördül a szikla-vád, 
Hogy nem hallgattam elég áhítattal 
Más, nagyobb állomások dallamát.
Hogy nagy merészen adni odaálltam; 
Mikor felvenni kellett volna még,
Soká voltam leadó-állomás,
Alig-alig felvevő-készülék.
Én nem füleltem éber értelemmel 
Az élet orgonázó titkait,
S mögöttük a legnagyobb Leadót, 
Kit minden állomás csak közvetít.
Csak azt kívánom: az új arcú más,
Ki helyembe a mikrofonhoz jő, 
Mielőtt szikra-szárnyon szava szállna, 
Lett légyen soká néma felvevő.
A nemzedékek őrváltása jő... 
Én boldog alázattal elmegyek. 
A legfőbb Leadóra hangolom 
Megromlott felvevőmet: szívemet.
1931 december 5
Bővebben: Böjte Sándor: Hó1956 októbere sokunk életét örökre meghatározta: Édesapám ezért és még néhány hasonló verséért, 1956 miatt hét év fegyházat kapott! Imádkozzunk, hogy soha senkit, hitéért, világnézetéért, vallási, nemzeti identitásáért ne üldözzenek! 
A hősökre emlékezve, 
Csaba t. 
Böjte Sándor: Hó
I.
Süppedő fehér pihetakaró,
Te jól tudod,
Hogy itt minden takarni való.
II.
Ne sajnáld tőlünk fehér pelyheid,
Legalább te,
takard a világ bűneit.
III.
Ne irtózz, ha itt-ott pirosra fest,
A kifolyt vér,
vagy kínjaiban vonaglik a test.
IV.
Takard be szépen hideg sírodba
És a vérét,
Azt őrizd meg, jéggé fagyasztva.
V.
Hogyha majd újból kisüt a nap,
és sugara,
Mit rejtesz mindent kitakart.
VI.
A bíró akkor ítéletet mond,
és a tanúk,
Azok, akiknek te adtál hont.
Kvár 1956 dec. 17.
Bővebben: Márai Sándor: Mennyből az angyalAz üszkös, fagyos Budapestre.
Oda, ahol az orosz tankok
Között hallgatnak a harangok.
Ahol nem csillog a karácsony.
Nincsen aranydió a fákon,
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.
Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.
Ne beszélj nekik a világról,
Ahol most gyertyafény világol,
Meleg házakban terül asztal,
A pap ékes szóval vigasztal,
Selyempapír zizeg, ajándék,
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.
Csillagszóró villog a fákról:
Angyal, te beszélj a csodáról.
Mondd el, mert ez világ csodája:
Egy szegény nép karácsonyfája
A Csendes Éjben égni kezdett –
És sokan vetnek most keresztet.
Földrészek népe nézi, nézi,
Egyik érti, másik nem érti.
Fejük csóválják, sok ez, soknak.
Imádkoznak vagy iszonyodnak,
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:
Népek Krisztusa, Magyarország.
És elmegy sok ember előtte:
A Katona, ki szíven döfte,
A Farizeus, ki eladta,
Aki háromszor megtagadta.
Vele mártott kezet a tálba,
Harminc ezüstpénzért kínálta
S amíg gyalázta, verte, szidta:
Testét ette és vérét itta –
Most áll és bámul a sok ember,
De szólni Hozzá senki nem mer.
Mert Ő sem szól már, nem is vádol,
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.
Különös ez a karácsonyfa,
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –
Kik köntösére kockát vetnek,
Nem tudják, mit is cselekesznek,
Csak orrontják, nyínak, gyanítják
Ennek az éjszakának a titkát,
Mert ez nagyon furcsa karácsony:
A magyar nép lóg most a fákon.
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik –
Ők, akik örökségbe kapták –:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.
Találkoztak ők már néhányszor
– A költő, a szamár, s a pásztor –
Az alomban, a jászol mellett,
Ha az Élet elevent ellett,
A Csodát most is ők vigyázzák,
Leheletükkel állnak strázsát,
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,
Mondd meg nekik, –
mennyből az angyal
New York, 1956.
A képen: a kaposvári 1956-os emlékmű.

HírlevélHTML formátum?

Joomla Extensions powered by Joobi

Böjte Csaba ofm gondolata

Hisszük és valljuk, hogy akik nem találkoztak Jézus Krisztussal olyan módon, hogy az evangéliumot hitelt érdemlően hirdették nekik, emiatt nem hisznek Benne, vagy más valláshoz ragaszkodnak, azok lelkiismeretük mélyén szembesülhetnek Ővele, és dönthetnek a szeretet mellett, a jóság, az irgalmasság útján járhatnak. (Böjte Csaba: Ablak a Végtelenre)

Magnificat donate

Szeretettel köszönöm a gyermekeink nevében az adományt! Csaba t.

Amount: 

Ma 2020. október 27. kedd, Szabina napja van. Holnap Simon és Szimonetta napja lesz.

Szentferencalapitvany.org

Nap Szentje

Keresés

Belépés

Ablak a végtelenre

Ádám és Éva története

Ádám és Éva története egy példázat, amely arról beszél, hogy az embernek Isten felkínálta az egész mennyországot. Milyen más lenne az emberiség élete, ha a szeretet mellett döntöttek volna, bíztak volna Benne, ha nem „piszkáltak volna bele” a Paradicsomba.
Bővebben...

Ablak a végtelenre Android-on

Android okostelefonon és tableten is elérhető az Ablak a végtelenre című könyv napi kis adagokban.
Az app letölthető a Google Play-ből.

Pillanatkép

Facebook

Twitter

Facebook

Google Plus

YouTube