Mária kertje lelkigyakorlat - hatodik nap

 

Reggeli elmélkedés: A megváltás útja: szeretnénk a keresztutat bekapcsolni Máriás kertünkbe

 

 

 

Mária, Szűzanya

Mária, Szűzanya

Názáretből indul útnak.

Az úton fa, virág

Egymásnak szent titkot súgnak.

Madárkák zengenek,

Az ég is ráragyog:

Földön még nem esett

Ily nagy dolog.

Mária szent szívén

Dobog szíve örök Úrnak.

Virraszt a Szűzanya

Betlehemnek barlangjában.

Altatja kis fiát

Hideg téli éjszakákban:

„Szívemről leszakadt

Isteni magzatom,

Ó hogy szent véredet

Én adhatom!

Szíveddel egy szívem

Áldott, örök boldogságban.”

Golgota szomorú

Keresztjén hull Krisztus vére.

Váltság és fizetés:

Megváltásunk drága bére.

„Istenem, úgy legyen,

Amint Te akarod.

Fogadd el tőlem ez

Áldozatot!”

És áldott béke száll

A Szűzanya hű szívére.

Drága Szív, anyaszív,

Tebelőled él a Gyermek,

Egyetlen jó Anyánk,

Megköszönjük szent Szívednek.

Jézusé életed,

Jézusé a szíved.

Szívünk is hadd legyen,

Anyánk, tied.

Az örök életet,

Ó jó Anyánk, nekünk nyerd meg.

 Déli elmélkedés:  Magyar népünk udvara: Szent István felkínálja koronáját Nagyasszonyunknak.
 
Esti elmélkedés: Imádság udvara: a kolduló barátoktól megtanultuk a rózsafüzér imádságát.