KILENCED BOLDOG APOR VILMOSHOZ - 1. Mindenkinek megvan az útja

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Istenkeresok_aporvilmos.jpgApor Vilmos életét adta mások gyermekeiért, asszonyaiért! Alázattal kérjük, mint első kanonizált székely vértanút, hogy védelmezze családjaink tisztaságát, épségét, segítsen szorosan fogni szeretteink kezét, és azt el nem engedni bármilyen veszély, csábítás, nehézség közepette. Imádkozó lélekkel járjuk hosszan Boldog Vilmos püspök életét e kilenced átelmélkedésével, azzal a biztos hittel, hogy minden fohászunk, könyörgésünk meghallgatásra talál. Ma is oly sok támadás éri a családjainkat, gyermekeinket, őket megvédeni, biztonságban róluk gondoskodni, – akár életünk árán is – feladatunk, kötelességünk. Szükségünk van az ő példájára, bátor kiállására, halált megvető elszántságára, hogy mindig és minden körülmények között erőnk legyen megvédeni a legdrágábbat, a gyermekeink életét, családjaink becsületét.

 

 

1. Mindenkinek megvan az útja
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Életrajzi adatok:
Apor Vilmos 1892 február 29-én született Erdélyben, Segesváron. Édesapja főispán, így Európa egyetlen, máig lakott középkori várának legszebb palotájában született. Családja Székelyföld egyik legősibb nemzetsége. Szüleitől vagyont, hatalmat örököl, de Ő nem sodródik a családja által nyújtott jólét biztosította semmittevésben, hanem tudatosan keresi a saját útját, azt a célt, amelyet tiszta szívvel, teljes erővel felvállalhat, amire szentelheti a Jó Isten által neki ajándékozott legdrágábbat, e földi életét.
Könyörögjünk:
Urunk, adj nekünk erőt, hogy rád figyelő alázattal keressük és megtaláljuk Boldog Vilmos püspök példájára és közbenjárására a saját hivatásunkat, célunkat ezen a földön. Ne hagyd, hogy az üres semmittevés, vagy önmagunk kicsinyes leértékelése tehetetlen sodrássá változtassa életünk. Oly sok érdekes, szép feladat áll előttünk. Segíts Urunk bölcsen a tőled kapott értékeink, talentumaink felhasználásával megtalálni azt a közösséget, akik szeretetében, szolgálatában elérhetjük életünk célját ezen a földön. Add Urunk, hogy ne az önzés, a kényszer, a muszáj mozgasson bennünket, hanem embertársaink és népünk iránti őszinte szeretet, jó szándék.
Előimádkozó: Boldog Vilmos püspök, te, aki életed árán védted gyermekeinket, családjainkat.
A közösség: Könyörögj érettünk!