2017. február 20. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_9653_2.JPG„Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!”
Mester ott hagytad a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket, hogy megkeresd, s megtaláld a poros völgyben a szenvedő gyereket!? Lemondasz a mennyek országának biztonságáról, a Szentháromság színelátásának számunkra elsem képzelhető gyönyöréről, csakhogy bennünket segítve átölelj, megments a pusztulástól?!
Mind őrtüzek, lángoló csipkebokrok parázslanak előttünk!! Egészen biztos, hogy Te azt akarod, hogy példádra mint megannyi Mózes útra keljünk, és családunkat, népünket az emberiséget a saját bűnének rabszolgaságának földjéről elvezessük a szeretet, a jóság, az irgalom földjére, abba a mennyei Kánaánba, hova lelkünk mélyén mindannyian vágyunk!! Te nem akarod, hogy bárkit hátrahagyjunk, hogy magányosan elmerüljön a bűnben, szenvedésben!! Kérlek segíts hinni a keresztény pedagógiában, abban, hogy jó szóval, bölcs beszéddel, türelmes érveléssel az ember nevelhető!!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: Egyetlen gyermekért megéri otthagyni a színeváltozás hegyén a ragyogásban a szenteket!!
Amikor a színeváltozás  hegyéről Jézus  visszatért tanítványaihoz,  látta, hogy nagy tömeg tolong körülöttük,  és írástudók vitatkoznak velük.  Amint az emberek észrevették Jézust, mindnyájan meglepődtek, majd elébe  siettek és üdvözölték. Jézus megkérdezte tanítványait: „Miről vitatkoztok  velük?”
Valaki a  tömegből így  felelt neki:  „Mester! Elhoztam  hozzád a  fiamat.
Gonosz lélek lakik benne, aki némává tette. Valahányszor hatalmába keríti, földhöz vágja. Habzik  a szája,  fogait csikorgatja  és megmerevedik.  Már kértem tanítványaidat, hogy űzzék ki belőle, de nem tudták.”
Jézus így válaszolt: „Ó, hitetlen  nemzedék! Meddig maradjak még  veletek?
Meddig tűrjelek titeket?  Vezessétek hozzám a  gyermeket!” Erre  odavitték hozzá. Mihelyt a  gonosz lélek meglátta  Jézust, tüstént elkezdte  ide-oda rángatni a fiút,  az pedig a  földre zuhant, és  habzó szájjal  vonaglott. 
Jézus megkérdezte  a fiú  apját: „Mióta  szenved ebben  a bajban?”  Ő  azt felelte:  „Gyermekkora  óta.  A  gonosz  lélek  gyakran  tűzbe  és   vízbe taszította, hogy elpusztítsa.  Ha valamit  tehetsz, szánj  meg minket,  és segíts rajtunk!”  Jézus  így  felelt neki:  „Ha  valamit  tehetsz?  Minden lehetséges annak, aki hisz!” Erre a fiú apja azonnal felkiáltott: „Hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen!”
Amikor Jézus  látta, hogy  egyre nagyobb  tömeg verődik  össze, ezekkel  a szavakkal parancsolt rá a  tisztátalan lélekre: „Te  néma és süket  lélek!
Parancsolom neked, menj ki belőle, és  soha vissza ne térj belé!” Erre  (a gonosz lélek) összevissza  rángatta a  fiút, és  hangos kiáltással  kiment belőle. A  fiú  olyan  lett,  mint a  halott.  Többen  meg  is  jegyezték:
„Meghalt!” Jézus azonban megragadta kezét,  és felsegítette. A fiú  talpra állt. Amikor  azután  Jézus  hazaérkezett,  és  egymás  között  voltak,  a tanítványok megkérdezték: „Mi  miért nem tudtuk  kiűzni a gonosz  lelket?” 
Jézus így  felelt: „Ezt  a  fajtát semmi  mással  nem lehet  kiűzni,  csak imádsággal és böjtöléssel.”
Mk 9,14-29