2017. március 14. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_0170.jpgMennyire vagyok farizeus?? Ne mások előtt, önmagam előtt tegyen fel ezt a kínzó kérdést? Tetteimben, szavaimban mennyire vezet az őszinte feltétel nélküli Isten és ember szeretet és mennyire az önmagam fényezése, tömjénezése?  Úgy gondolom, hogy az arányok nagyon hamar tudnak torzulni, és én a porszem kerülök a végtelenül egyszerű, hatalmas Isten elé!! A dolgokat én kezdem irányítani, szervezni, rendezni, és nagyon hamar eljuthatok oda, hogy úgy imádkozom, ahogyan Hári János a csatája előtt: "Uram most ne segíts csak csodálkozz!!"
Adná az Isten, hogy ne látszat keresztények legyünk, hanem ott lent a lelkünk mélyén találkozzunk az élő Istennel, és tapasztaljuk meg, hogy ö mennyire nagyszerű, nagyvonalú és egyszerű, lényegre törő!! A farizeusok visszataszító vonásaitól Istenünk áldó jelenlétében szabadulhatunk meg, ezért keressük öt alázattal a Szentírás lapjai között, az Oltáriszentségben, az elesett emberekben, de a lelkiismeretünk ajtaján kopogtató Végtelen színe előtt is!!
Szeretettel,
Csaba t. 
Egy alkalommal  Jézus  e szavakkal  fordult  a néphez  és  tanítványaihoz:
„Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg  és tartsatok meg  ezért  mindent,  amit mondanak  nektek,  de  tetteikben  ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze  és helyeznek az emberek  vállára, de maguk  egy ujjal  sem hajlandók  mozdítani rajta.  Amit tesznek,  azért teszik, hogy  lássák őket  az emberek.  Szélesre szabják  imaszíjukat,  és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában  pedig az  első székekbe. Elvárják,  hogy az  emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek  szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek,  mert egy a ti Mesteretek,  ti pedig mindnyájan  testvérek  vagytok.  De atyának  se  hívjatok  senkit  a földön, mert  egy a  ti Atyátok,  a mennyei.  És tanítónak  se  hívassátok magatokat, hisz egy a ti  tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb  köztetek, az legyen a többi  szolgája. Aki önmagát  magasztalja, azt megalázzák,  és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”
Mt 23,1-12