2017. augusztus 15. - Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_7020.jpg2017. augusztus 15. - Kedd, Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
Máriát hívja az Isten és ő útrakel!! A gazdag ifjút hívja az Isten és ő szomorúan eltávozik!! Téged is hív az Isten, te rá mersz lépni a szolgáló szeretet útjára, öröméneket zengve, lelkedben Jézust hordozva?? Mária mindenről lemondott, szabadon szárnyal Isten akarata szerint, a gazdag ifjúnak sok vagyona van, neki van "magán élete" és ezért nem képes követni Jézust!! Legalább e szép napon legyünk Máriák, és a szeretet, a jóság, Isten vezessen döntéseinkben, tetteinkben, így ünnepeljük meg a mi drága Nagyboldogasszonyunkat!!
Teljesen a tied, 
Csaba t. 
Kép:  A szolgáló szeretet útján járó,  gyermekét váró Mária hogy nézhetett ki? A képen kedves lányom, Laura, 16 évesen a zarándokúton!
Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse? De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte:
Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Lk 1,39-56