Isteni Irgalmasság rózsafüzére

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Istenkeresok_21istenirgalmassagr11.jpgA Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek.

Ámen
Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük.
- Menjetek gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, Szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett meg mindnyájatokat. Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra.
Egyikötök sincs kevésbé szeretve mint a másik. Éppen ezért egyetlen egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem. Kérlek továbbra is imádkozzátok minden nap.
- IMÁDSÁGOK AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJÁBA
"Ó Vér és Víz, mely Jézus Szívéből törtél elő, mint irgalmunk forrása - bízom benned" (187).
"Ó, Jézusom, tisztán irántunk való szeretetből magad vállaltad a szörnyű szenvedést. Egyetlen sóhajod kiengesztelte volna Atyád igazságosságát. Minden szenvedésed, megsemmisülésed, egyedül felfoghatatlan szereteted és irgalmad műve. (...) Abban a pillanatban, amikor a kereszten meghaltál, az örök élettel ajándékoztál meg minket. Feltártad legszentebb oldaladat, megnyitva nekünk irgalmad kimeríthetetlen forrását. A legdrágábbat adtad, amid volt: Szíved vérét és vizét. Ez irgalmad mindenhatósága, ebből árad ránk minden kegyelem" (1747).
"Ó, Jézus, örök Igazság, Életünk, könyörgöm és koldulom irgalmadat a szegény bűnösök számára. Uramnak szive, könyörülettel és kimeríthetetlen irgalommal teljes drága Szív, könyörgök hozzád az árva bűnösökért. Ó, Legszentebb Szív, irgalom forrása, amelyből felfoghatatlan kegyelmek sugarai áradnak az egész emberiségre, könyörgök Hozzád a bűnösök megvilágosodásáért. Ó, Jézusom, keserves kínszenvedésed emlékére ne engedd elveszni a lelkeket, melyeket legszentebb véred árán váltottál meg.
Ó, Jézusom, ha véred hatalmas értékére gondolok, örömmel tölt el annak nagysága, hiszen egyetlen cseppje elég lenne valamennyi bűnösért. (...) Ó, mily öröm ég a lelkemben, ha felfoghatatlan jóságodat szemlélem, ó, Jézusom. Minden bűnöst lábaidhoz akarok vezetni, hogy örök időkön keresztül dicsőítsék a te irgalmadat" (72).
"Ó, keresztre feszített Jézus! Könyörgök, add nekem kegyelmed, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem Atyád legszentebb akaratát! Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árassz erőt lelkembe Jézus, hogy ajkaim készségesen ismételhessék: Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ó, világ Megváltója! Ó, az emberi megváltás Szerelmese, ki megfeledkezel magadról iszonyú szenvedéseid közepette, s csak a lelkek megmentésére gondolsz. Legirgalmasabb Jézus! Add meg nekem a kegyelmet, hogy teljesen elfeledkezzem önmagámról, és kizárólag a lelkeknek éljek és így segítsek neked a megváltás művében Atyád legszentebb akarata szerint" (1265)
"Meghaltál, Jézusom, de a lelkek számára felfakasztottad az élet forrását. Az egész világ rendelkezésére áll az irgalom tengere. Ó, élet kútja, Isten végtelen irgalma, öleld át az egész világot, s áradj ki ránk" (1319).
Megbocsátó ima
Mennyei Atyám, azt a kegyelmet kérem ma Tőled, hogy mindenkinek meg tudjak bocsátani, akivel bajom volt eddig az éltem folyamán.
Tudom, hogy megadod nekem azt a kegyelmet és erőt, ami kell ahhoz, hogy megbocsássak. Többé nem akarok Rád haragudni, Istenem, és megbocsátok Neked minden bajért, gondért, betegségért, halálért, ami előfordult a családomban.
Tudom, hogy nem büntetés gyanánt küldted ránk ezeket, és bocsánatot kérek Tőled, végtelenül jó és szerető Istenem, amiért azzal vádoltalak, hogy Te küldte a bajt! Ma átadom magam Neked hitben és bizalomban; Te jobban szeretsz engem, mint én saját magamat, Te jobban akarod az én boldogságomat, mint én magam.
www.blog.xfree.hu