A Szűzanya egyik legtöbbet idézett medjugorjei üzenete

Image-….."Drága gyermekeim! Ma is meghívlak benneteket személyes megtérésre. Itt van a ti időtök, nélkületek a Jó Isten nem tudja megvalósítani a tervét.

 

 

 

 

 

 

Drága gyermekeim, növekedjetek nap mint nap az imádságon keresztül, hogy egyre közelebb jussatok Istenhez. Adok nektek fegyvert a ti Góliátotok, a gonosz ellen. Íme az öt kő:

   • Szívből jövő imádság (rózsafüzér, naponta imádkozzátok a családdal)
   • Az Oltáriszentség
   • A Szentírás (imádkozzátok minden nap)
   • A bűnbánat, böjt (szerdán és pénteken)
   • Szentgyónás (legalább havonta)
Drága gyermekeim, ha tudnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömötökben.
Édesanyai áldásommal egyenként áldalak meg benneteket mind.
Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásomat!"…..- 
Reggeli imádság
Ó Mária, a megtestesült Igének Szent Szülője és a mi legédesebb Édesanyánk, itt vagyunk lábaid előtt mialatt felvirrad egy új nap, egy új nagy ajándéka Istennek.
Szent kezeidbe s Szívedbe helyezzük egész valónkat, bennünk minden a Tiéd legyen: értel-münk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk édesanyai szereteteddel egy új életet, a Te Jézusod életét.
Ó Mennyek Szent Királynője, legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd a Te édesanyai sugallataiddal, add, hogy a Szent és Szeplőtelen Áldozatnál minden s mindegyik tiszta és Istennek tetsző legyen!
Ó Jóságos Édesanya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Urunk Jézus elvárja és a Te Szent Szeplőtelen Szíved vágyakozva folytonosan kéri!
Amen.

(ezt az imádságot a Szűzanya diktálta szent Pio atyának) 

Egyházi jóváhagyással. Imprimatur Róma, 1947. Fortunata Farina püspök.

Foggia, 1946. december 08-án.  


 

(Nagyon sok szeretettel ajánlom: www.medjugorje.org) 
  

-…"Légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsd!"…-