A Jasna Góra-i Fekete Madonna palástjában a nemzet lelke lüktet

P. Marian Waligóra pálos szerzetese tudósítása Częstochowa-ból

A Szűzanya számára készült új ruhát és az új koronákat augusztus 12-től tekinthetik meg a Jasna Górára érkező zarándokok. A kegykép újrakoronázásának 100. évfordulójára hálaadományként készült művészi alkotások ideiglenesen a kolostor Lovagtermében vannak kiállítva. A lengyel nemzet adományaiból készült új koronákat az új ruhával együtt szeptember 4-én helyezik a kegyképre.
Az új koronák és a ruha a jasna góra-i zarándokok adományaiból készült. Roman Majewski atya, a kolostor perjele, hangsúlyozta, hogy ezek az alkotások hálából készülnek, „hálából mindazért, ami nagy és nemzeti, azért, ami az egyetemes Egyház szempontjából fontos, és azért is, ami a miénk, családi, közösségi, egyéni, személyes”.
A koronákat és a ruhát is egy évekkel ezelőtt csodás módon meggyógyult gdanski ötvös mester, Mariusz Drapikowski tervezte és az ő műhelyében is készültek. A Mária és a Kis Jézus fejét díszítő koronák aranyból vannak, és, ahogy a művész elmondja, díszítésük szimbolikus jelentést hordoz. A három csillag Mária koronájának közepén Mária szüzességét szimbolizálja Jézus születése előtt, a születés alatt és után. Ezekben a csillagokban három különleges, más bolygókról származó meteorit található. A középső meteorit a Holdról, a két szélen találhatók pedig a Marsról, illetve a Merkúrról származnak, tudományos intézetek, köztük a NASA igazolásával. Ezek rendkívül ritka anyagok.
A Holdról származó követ egy zarándok adományozta a kegyhelynek Roman Majewski atya perjelségének kezdetén. Tulajdonképpen ez az adomány adta az ötletet, hogy elkészítsék a Lengyel Nemzet Hálájának koronáit, melyek végül lengyelek ezreinek adományaiból készülhettek el.
A meteoritokon kívül Mária koronáját borostyánból készült liliomok, és növénymotívumok díszítik, közöttük pedig hatágú csillagokat láthatunk. A koronát díszítő galamb a Szentlelket jelképezi, mellette pedig a Názáreti Barlangból származó kövek találhatók. A korona csúcsait hét kék gyöngy ékesíti.
Krisztus koronáját briliánsok és rubinok díszítik, valamint egy kő a Golgota hegyéről –a Szentföldön működő ferences atyák adománya. A korona központi részét egy XVII. századi, Krisztus Kínszenvedésének szimbólumait ábrázoló bross díszíti. A korona egy borostyán keresztben végződik. A két koronához összesen több mint 2 ezer gyémántot használtak fel. A ruhákhoz felhasznált meteoritok adományozói Mariusz Grądman, a kegykép másolatának alkotója, és Zbyszek Tymiński, atomfizikus.
Az új koronákat március 3-án áldotta meg a Vatikánban XVI. Benedek pápa.
A Szűzanya ruhája a kék különböző árnyalataiban készült, nagyrészt opál, labradorit és zafír kövekből, Jézus ruhájához viszont piros árnyalatú, tehát főként rubin és turmalin köveket használtak. „A ruhát elsősorban maga az ikon inspirálta, de bizonyos értelemben a csillagokkal borított eget is szimbolizálni akarja, mivel ez egy kicsit olyan ruha, amely az égből szállt alá” – jegyzi meg Mariusz Drapikowski, majd hozzáteszi: „Igyekeztem, hogy a ruha a lehető legszebb legyen, hogy kifejezze azok szeretetét és bizalmát, akik egyfajta materializálódott imaként ajánlották fel hozzá adományaikat”.
„Szeretném, ha a Szűzanya palástjában érezni lehetne a nemzet lüktető szívét, hogy minden zarándok azonosulni tudjon azokkal az imákkal, amelyeket ő maga hoz Édesanyja elé, és amelynek materiális kifejezője ez a ruha” – teszi hozzá az alkotómester.
A királyi palástnak is nevezett ruhába a mester beleillesztette egy kis darabját annak a repülőgépnek, amelyen Lech Kaczynski elnök és a lengyel delegáció tagjai a katyni megemlékezésre repültek. A Szmolenszknél lezuhant gép darabját Oroszország lakói adományozták Máriának. „Az április 10-én lezuhant gépnek ez a darabja is benne lesz a Te új ruhádban, a „lengyel Nemzet hálájának és szeretetének, szenvedésének és reményének ruhájában, mostantól fogva örökre” – mondta a kolostor perjele az egyik esti imádság idején. Majewski atya beszédében hangsúlyozta, hogy „a megrázó és nagy tragédiának ez a kis, néma tanúja” a Haza iránti felelősségtudatunk szimbóluma. „Fogadd el ebben a darab hideg és mit sem mondó fémdarabban Hazánkért való aggódásunkat, melyet ma bizalommal Oltalmadba ajánlunk” – imádkozott a perjel.
A koronák és a ruhák a zarándokok adományaiból és az ő költségükön készülhettek el. „Ezekben a hónapokban nagyon sok lengyel, zarándok, család és közösség ajánlotta fel és ajánlja fel továbbra is adományait, hogy egy kicsit sajátjának érezhesse ezt a hálaadományt, amelyet a Nemzet Hálaadományának neveztünk el, hogy kifejezzük és mintegy materializált formában is megjelenítsük az ima szavait: „Melletted vagyok, emlékezem, virrasztok”. – mondta Roman Majewski.
Kiemelte, hogy a hívek nagylelkűsége időnként egészen megható. „A legkisebb adomány, amit kaptunk, 10 groszy volt. Egy Suwałki környéki faluból származó asszony ajánlotta fel, mivel csak ennyije volt. Hát nem a bibliai özvegyasszony két fillérje jut eszünkbe erről?” – jegyezte meg a perjel.
A ruhát és koronákat egy speciális üveglap mögött állították ki a kolostor Lovagtermében. Alattuk a következő felirat olvasható: „Az Anyaszentegyházat és Hazánkat – Lengyelországot, valamint nemzetünket és mindazt, ami hozzá tartozik – a Te oltalmadba helyezzük, ó Édesanyánk, és kérünk, esd ki számunkra Isten Irgalmát!”

Az új koronákat és a ruhát ünnepélyes keretek között helyezik első alkalommal a kegyképre szeptember 4-én.

www.radiovaticana.org