Félmillió magyar zarándok a csíksomlyói búcsún

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4353.jpg
There was a problem loading image http://www.magnificat.ro/portal/images/stories/zoom/Csiksomlyo_2007/thumbs/img_4353.jpg

ImageCsaknem félmillió magyar zarándok részvételével zajlott ma délben a hagyományos Csíksomlyói Búcsú. A világ minden tájáról érkeztek zarándokok a két Somlyó-hegy közti Nyeregbe, ahol évszázadok óta tartják pünkösdszombaton az ünnepet. A települések küldöttei külön zászlók alatt vonultak fel a hegyre. A keresztalják többsége már csütörtökön és pénteken gyalogosan indult útnak.

Miután a zarándokcsoportok zászlót hajtva köszöntötték a kegyhelyet, érkezésük sorrendjében felvonultak az ünnepi szentmise számára kijelölt helyre, betöltve a két hegy között húzódó „Nyerget".
Az összegyűlteket Jakubinyi György, a gyulafehérvári katolikus főegyházmegye érseke köszöntötte. A Hármashalom-oltárnál kezdődött szertartás ünnepi szónoka Borbély Gábor pápai prelátus, kanonok, nyugalmazott főesperes-plébános volt.
Beszédében elsősorban a nők, az anyák szerepéről beszélt, külön említve a várandós anyákat, azokat, akik nagyobb gyermeküket rendszeresen viszik templomba, azokat, akik kisebb gyermeküket karjukon hozták el Csíksomlyóra, és azokat is, akik gyermeket szeretnének szülni, de nem adatik meg számukra ez a lehetőség.
A főesperes-plébános megemlékezett az egyház által tisztelt számos történelmi személyről, így külön szólt az ezer évvel ezelőtt született Szent Imre hercegről, aki szerinte az egész világ fiataljainak a példaképe lehetne. Ugyancsak megemlítette a nyolcszáz éve született Árpádházi Szent Erzsébetet, az anyák, az özvegyek, az árvák és betegek pártfogóját. Külön felidézte azok emlékét, akik a kommunista diktatúrákkal dacolva hoztak áldozatot hitükért, így Mindszenty József bíborosét, Apor Vilmos győri, Márton Áron gyulafehérvári, Scheffler János szatmári püspökét.
Az ünnepsorozat a Nyeregben zajlott egyházi szertartással még nem ért véget. Délután ugyanis a plébániatemplomban megtartják a hagyományos csángómisét, este pedig ismét szentmisén vehetnek részt a zarándokok és helyi hívek, akik a Kegytemplomban reggelig tartó virrasztáson imádkozhatnak, elmélkedhetnek. Pünkösdvasárnap hajnalban a moldvai csángók rendszeresen visszamennek a hegyre, hogy ott köszönthessék a felkelő Napot, amelyben ők a Napba öltözött asszonyt, Babba Máriát tisztelik. Reggel 5 órakor szentmise lesz a Nyeregben.
Duna TV