PárLépés Farsangi Bál

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_Plakatparlepes.jpgFarsang az ismerkedés, a vidám találkozások évadja! Egy egy jól sikerült farsangi bál könnyen lehet egy életre szóló szerelem, egy boldog házasságkötés első állomása!! Ezért is szeretettel osztok meg egy elmélkedést, melyben az épülő Szerelem tanösvényre hívlak! Joggal kérdezheted, lehet tanulni a szerelmet, egyáltalán mi is a szerelem? 

A Wikipédia szerint a szerelem egy érzelem! Szerintem ennél sokkal több! Sok fiatalt neveltem, eskettem, és úgy találtam, hogy a szerelem egy hegyeket mozgató, valóságos erő, melyről a fizikusok vajmi keveset tudnak, de mely valóban az általuk felsorolt erők mellett nem csak létezik és kimutathatóan hatással van az életünkre, hanem képes az embert az ő létének egy gazdagabb, magasabb szintjére is emelni! A szerelem olyan ajtókat tár fel a fiatalokban, olyan forrásokat fakaszt, melyről legtöbben nem is tudták, hogy ott szunnyadt testükben! Ez az erő, mint az áradó folyó jön és a pattanásos legénykét átalakítja, és ő lelkiismeret-furdalás nélkül lelopja kerted virágait és elviszi szerelmének! A lány enged az ostromnak, és saját várának, biztonságos létének ajtaja kulcsát szemérmetlenül átadja, feladja szabadságát! A szerelmes nő eddigi önmagát meghazudtolva nem csak elkezd robotolni a konyhában, főz, mos, vasal, hanem még örömét is leli, hogy szerelmét szolgálhatja! A szerelem egy hatalmas erő, mely a fiúból férfit farag és ő félrelök mindent, fejszét ragadva kidönti a szálfát, sziklát hasít, lehozza az égről a csillagot, kőből, gerendából verejtékben úszva fészket rak, otthont teremt szeretett családjának! A szerelem tüzében égő lányból, családjáért küzdő anyaoroszlán lesz, virrasztva önmagából táplálja gyermekét, átalakul férjével Isten képére és hasonlatosságára és felnőnek oda, hogy együtt, a mennyei lakomán Istennel egy asztalhoz üljenek! 
A szerelem nem a józan ész gyermeke, nem is egy szelíd háziállat mely békésen tűri, hogy simogassad, hanem egy nemes vad, Isten ősi teremtménye, mely ha csak játszol vele beléd mar, a vesztedet okozza, de ha mindenedet neki adod és hagyod, hogy vezessen, akkor az őt nektek ajándékozó Istenhez vezet, az égbe ragad, üdvösségetek ajtaját szélesre tárja! A szerelemnek önálló élete van, akár egy hatalmas fa, melynek gyökere belétek kapaszkodik, s gyümölcstől roskadó, örök életet hordozó ágai az égbe nyúlnak. Kidöntheted, de kopárságod terméketlen pusztává tesz.
A szerelem Isten drága ajándéka, titok, van mikor a Teremtő bőven osztja, van mikor szemmel láthatóan elapad a forrása! Mint minden kegyelem, a szerelem is kérhető az Istentől, imádkozhatsz érte, nászruhát öltve mehetsz templomba, diszkóba, sőt a legkisebb királyfi példájára útra is kelhetsz! Jól teszed, indulj el, mert a lányokat és a várakat ostrommal veszik be! Küzdjél meg szíved választottjáért, de  tudni, hogy az oltár előtt kedvesed ajkáról felhangzó IGEN mindig, de mindig Isten drága ajándéka! 
Hol itt a csoda? Annyi millió ember él a földön és mind akar valamit tőled, és akkor te találsz egy valakit, egyetlen létezőt, aki mosolyogva mindenét neked akarja adni, örökre, visszavonhatatlanul! Na látod, ilyenkor mondja az eskető papotok bennetek gyönyörködve: "Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét!" A szerelem fénye bennetek ragyog, de a láng az égben lobbant fel! Te nem birtoklója, hanem őrzője vagy a világodat beragyogó, otthonodat gyermekzsivajjal megtöltő ragyogásnak, melyet egyszerűen szerelemnek neveznek! 
A Szerelem tanösvényen a magyar irodalom legszebb szerelmes verseit megfogalmazó költővel, Petőfi Sándorral és az ő szerelmét viszonzott drága feleségével, Szendrei Júliával indulunk el! Zarándok irodánk ajtaját nagyra tárjuk, szeretnénk minden felnövekvő generációt elvezetni Erdély csodaszép tájain Nagyváradtól egészen Koltóig, hol a Petőfi házaspár nászútját töltötte 1847 szeptemberében! A zarándok úton állomásról állomásra haladunk, célunk önmagunk megismerésén túl, a szerelem veszélyes zsákutcáinak számbavétele és az, hogy jobban megismerhessük azt, akit Teremtőnk nekünk szánt. Miután tisztában vagyunk magunkkal és megismertük azt, aki e földön mindenkinél fontosabb számunkra, fel kell nőnünk egy életre szóló döntés meghozatalára, a leánykérés, a jegyesség csodálatos ragyogásában beérő házasság életre szóló igenjére, melynek gyönyörű gyümölcse a nászúton fogant gyermek! Petőfi nemcsak hosszan járta előttünk ezt az utat, de lángoló szíve szerelméből ezen az úton csodálatos versek is születtek, mert a szerelem és a poézis egy fészekaljban születik! Természetesen a kilenc állomásból álló tanösvény minden megállóján, a sikeres, boldog házassághoz szükséges ismereteken túl szeretnénk megajándékozni az ajtónkon kopogtató fiatalokat, Erdély tájainak gazdag lelkiségi, természeti, irodalmi, történelmi, gasztronómiai értékeivel is! 
„Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet” (1Móz 1,26)  Hiszem, hogy minden Istentől kapott feladatot jól meg lehet oldani, és azt is hiszem, hogy az ki a feladatot adta, az a megoldásban is mellettünk áll és segít! Gyertek, Isten áldását kérve induljunk el a boldog életre vezető Szerelem Tanösvényen, hogy ki-ki a kedvese  kezét fogva, megszülető gyermekek társaságában sikeresen, boldog örömmel a mennyek országába jusson! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
u.i. Munkánkat nem önzetlenül végezzük, szeretném ha a felnövekvő generációk, gyermekeiket felelősen vállaló, stabil családokat alapítanának, olyanokat, melyeknek nincs szüksége gyermekvédelmi menhelyekre, sebeket foltozgató szakemberekre, álmatlan éjszakákon telesírt papír zsebkendőre!
Belépők korlátozott számban igényelhetők a parlepes.hu honlapon vagy ITT.