Ó Mária, Isten anyja- Mátraverebély-Szentkút

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_mariaverebelyesSzentkut21.jpgMájus 14 - 16 Lelkigyakorlatot tartok Szentkúton!!

Csaba t.

Ó Mária Isten anyja
 
Ó Mária , Isten anyja, én nekem is jó anyám!
Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és korán
Bánatomban ,örömömben, jó-balsorsban csak ezt zengem:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária.
 
Hajnal keltén , ha megzendül, magas tornyon a harang.
Mintha szózat szállna mennyből , imára kelt fel e hang.
Megköszöntlek Szép Szűz hajnal,  s ezt rebegem az angyallal:
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária.
 
Ha délre száll az aranynap. szól a harang újólag,
Érzelmeim, hozzád vonnak, ismét téged áldalak.
Áhítattal , csendben halkan, ezt sóhajtom forró ajkkal
üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária!
 
 
Ha felkel az est csillaga, munkámat bevégezem.
Istenemnek hálát adva feléd tárul két kezem.
Az estéli harangszóra, indul nyelvem e szép szóra.
Üdvözlégy Szűz Mária,üdvözlégy Szűz Mária!
 
Hű gyermeked leszek mindig, ígérem ezt Szűzanyám.
Ó el ne hagyj engem soha, oltalmazó Pátrónám!
Benned bízva, Téged áldva, csak e szó jön az ajkamra;
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária
 
Áldott vagy ég vállásztótja  az úr vagyon teveled
szent ,és áldott aki adta szeplőtelenen szűz lelek 
O hallgass meg kérlek engem 
Valahányszor ,csak ezt zengem 
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária
 
Ó Mária , Isten anyja, én nekem is jó anyám!
Szívem lelkem  láng buzgalma  dicsér későn és korán
Végórámban állj mellettem ,hogy akkor is ezt zenghessem 
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária
 
Végórámban állj mellettem ,hogy akkor is ezt zenghessem 
Üdvözlégy Szűz Mária, üdvözlégy Szűz Mária