II. állomás: A felnőtt kor valósága

Szent Miklós közvetlen szülőföldjeDicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Ámen

II. állomás: A felnőtt kor valósága
Életrajzi adatok:
A gyermekkor tiszta ártatlanságának, az álmodozó ifjúság korának az 1440-ben kitört polgárháború nagyon gyorsan végett vetett. Miklóst is elvitték katonának, négy éven keresztül több csatatérre is elment a csapattal. Korabeli társai szerint, ezekben a harcokban az ellenségben sok kárt nem tett, de azért ott kellett neki is lennie a véres csatákat követő tivornyákon, hol elosztották a győztesek a szerzett zsákmányt. A fiatal ember ott állt a haldokló bajtársai mellett, látta, hogy a legyőzött ellenség kétségbeesetten vergődik az életéért. Négy év sátorban, hidegben, az égig érő hegyek között hadi ösvényen, ez volt a 23 éves fiatalember számára a kegyetlen élet szörnyű iskolája.

Elmélkedés:
Isten a szeretet, a békesség útjára akarja vezetni lépteinket. A gonosz lélek, a gyűlölet, a harag, a háború földjére vezetne mindannyiunkat, és ez sajnos sikerül is neki ha nem fogjuk erősen egymás kezét, ha a vélt vagy valós igazunknál nem tartjuk fontosabbnak a Jóistent és az életet jelentő testvéri szeretetet. Nap mint nap döntenünk kell, saját látszólagos érdekeink mentén meg kell oldjam a  gondjaimat! Dönthetünk a gyűlölet, a háború mellett is, de az önzetlen szeretet szellemében is! Jézus az egyházra törő Saullal párbeszédet kezdeményez a damaszkuszi úton, és nem elpusztítja az ellenséget, nem legyőzi, hanem meggyőzi a saját igazáról, a szeretet és a jóság magasabbrendűségéről. Saulból háborús csaták nélkül Szent Pál lesz, a népek apostola, ki élete végén megírja a szép Szeretet himnuszát. Vajon az én ellenfeleimből, sauljaimból lesznek-e barátok, szövetségesek, társak akikkel együtt hirdethetem a szeretet mindent virágba borító, teremtő erejét?
Elmélkedés- hanganyag:

 

Szent Miklós a seregbe....Könyörögjünk:
Az élet velejárója a mindennapi gondok, problémák, nehézségek melyeket tetszik, nem tetszik, meg kell oldanunk. Sokszor első ránézésre, úgy tűnik, hogy a durva erőszakosság a legrövidebb út mely a céljainkhoz vezet. Flüei Szent Miklós közbenjárására segíts Urunk, hogy gondjainkra választ keresve soha ne a gyűlölet, az erőszak, a háború szakadékába zúduljunk bele, hanem még  ha keskeny és meredek is a békesség, a szeretet útja, akkor is azon az úton maradva haladjunk Feléd. Az irgalmasság, a jóság útja amelyet Te mutattál, tudjuk, hogy felvezet a Golgotára, de azt is tudjuk, hogy csak ez az út vezet a dicsőséges húsvéti feltámadáson keresztül az örök boldogságba.
Kéréseink, hogy meghallgatásra találjanak így imádkozunk: Miatyánk..

 

Teljes szentmise: