Szent László lelkigyakorlat - Ötödik nap

Image9. Isten ajándékaival való élni tudás


 

 

 

 

 

9. Isten ajándékaival való élni tudás

Szent László megözvegyült testvére révén jogot formál, és hatalmat nyer a horvát királyság felett. Országa nagyra nõ, de hatalmát nem kizsákmányolásra használja, hanem Szent István példájára ezt az új ország részét ö is megszervezi, törvényeket ad, püspökséget szervez. Így nagylelkû, nemes uralkodásával évszázadokra naggyá tette népét, országát. Gyermekeinket mi is életrevalóságra, bátorságra neveljük. Arra bíztatjuk, hogy az élet adta lehetõségeket, mint Isten ajándékait ragadják meg, és a bennük lévõ talentumaikat kamatoztassák. Ahogyan minden, ami él, növekedni, kibontakozni, virágozni és gyümölcsöt teremni akar, úgy mi is arra bíztatjuk a ránk bízottakat, hogy az Istenben, egymásban, magukban bízva merjenek nagyot álmodni, és kitartó munkával legszebb álmaikat valóra váltani.


Délelőt:

Délután:

 

 

Váci Mihály: Még nem elég!

Nem elég megborzongni

De lelkesedni kell!

Nem elég fellobogni,

de mindig égni kell!

És nem elég csak égni

Fagyot is bírjon el,

Ki acél akar lenni,

Suhogni élivel.

Nem elég álmodozni,

Egy nagy-nagy álom kell!

Nem elég megérezni

de felismerni kell!

Nem elég sejteni,

Hogy milyen kor jön el;

Jövőnket? tudni kell!

 Nem elég a célt látni;

Járható útja kell!

Nem elég útra kelni,

Az úton menni kell

Egyedül is! Elsõnek,

Elöl indulni el!

Nem elég elindulni,

de mást is hívni kell!

S csak az hívjon magával,

Aki vezetni mer!

Nem elég a jóra vágyni:

A jót akarni kell!

És nem elég akarni:

De tenni, tenni kell!

A jószándék kevés!

Több kell:- az értelem!

Mit ér a hűvös ész?!

Több kell: -az érzelem!

Ám nemcsak holmi érzés,

De seb és szenvedély,

Keresni, hogy miért élj,

Szeress, szenvedj, remélj!

 

Nem elég-a Világért!

Több kell: -a nemzetért!

Nem elég: -a Hazáért

Több kell most: -népedért.

Nem elég: Igazságért!

- Küzdj azok igazáért,

Kiké a szabadság rég,

csak nem látják még,

hogy nem elég!

Még nem elég!