Roger testvér sírja Taizeben

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_274489947_2369937663148084_2455796093709947081_n.jpgRoger testvér sírja Taizeben, egy ősi pici templom tövében, az elhunyt testvérei oldalán!

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Őszinte tisztelettel, 

Csaba t. 
Megölték Roger testvért!
Életének kilencvenedik évében gyilkosság áldozata lett a taizéi ökumenikus közösség alapítója. A Taizéi Közösség alapítóját egy elmeháborodott nő ölte meg 20.30-kor, az esti ima közben. Roger Louis Schutz-Marsauche a második világháborúban zsidókat rejtegetett, az ötvenes években a harmadik világ nyomornegyedeit járta.
Megölték Roger testvért, a franciaországi Taizében működő ökumenikus keresztény közösség alapítóját és vezetőjét. A 90 éves perjelt valamilyen szúrófegyverrel sebesítette meg halálosan a kedd esti ima közben egy zavart elméjű személy, közölte a taizéi közösség egyik tagja. A megszúrt vallási vezetőhöz gyorsan kiérkezett a mentő, de már nem tudták megmenteni az életét - tudatta az MTI.
Roger testvér - teljes nevén Roger Louis Schutz-Marsauche - 1915-ben született Svájcban. Lausanne-ban és Strasbourg-ban református teológiát tanult. 1942-ben letelepedett a burgundiai Taizé faluban, néhány kilométerre a Franciaországot akkor kettészelő demarkációs vonaltól. Életveszélyben lévő menekülteket, elsősorban zsidókat rejtegetett.
Idővel más testvérek is csatlakoztak hozzá és megalapították a közösséget, amely elkötelezte magát az egyházak kibékülése, az európai egyetértés és az egyszerű életvitel mellett. 1949-ben hét férfiú szegénységi és nőtlenségi fogadalmat tett, ezért ezt tartják a taizéi közösség megalapítása évének. Az ötvenes évek óta a testvérek az Ázsia, Afrika, Latin-Amerika és Észak-Amerika nyomornegyedeiben élők megsegítésén fáradoznak.
II. János Pál pápa többször kifejezte, milyen nagyra értékeli a Roger testvér által alapított ökumenikus közösséget. Köztudott, hogy Roger testvér meghívottként a II. Vatikáni Zsinaton is jelen volt. A Szentatya 1986 októberében meglátogatta Taizét, és azt mondta róla: „Taizé – kis tavasz“. „Az ember úgy jön Taizébe, mint egy forráshoz. Az utazó megáll, csillapítja szomját, és folytatja útját“ – mondta II. János Pál.
Roger testvér II. János Pál pápa temetésén is jelen volt, és ott Ratzinger bíboros megáldoztatta - írta a Magyar Kurír.
Háttér
Taizé egy kis jelentéktelen falu Burgundiában, délkelet Franciaországban. A Taizé-i közösség szerzetesek ökumenikus közössége, akik itt imádkoznak közösen napról-napra, s itt dolgoznak megélhetésükért. Taizé egész éven át fiatalok tízezreinek találkozóhelye. Azoké, akik keresik az élet értelmét, akik Krisztusban akarják megtalálni azt.
Hogyan is alakult meg ez a közösség?
1940-ben egy 25 éves fiatalember, Roger Shutz kerékpárra ült és Svájcból Franciaország felé vette útját. Az első ezredforduló Európáját megújító szellemi központtól, Cluny-tól alig tíz km-re fekvő faluban Taizében telepedett le.
Azzal a gondolattal érkezett, hogy egy férfiközösséget alapít. Menekülteket fogadott be, akik főleg zsidók, s a nácik által elfoglalt területekről menekültek. Néhány évvel később német hadifoglyoknak nyújt menedéket. Két esztendőt tölt Roger testvér a Taizé-i magányban, majd csatlakoznak hozzá első társai. 1949 húsvétján végérvényesen elkötelezik magukat a cölibátusban eltöltendő közösségi élet mellett. Az egység, az ökümené jele akar lenni a kis monasztikus szerzetescsalád.
Néhány év múlva kis közösség alakul Recifile mellett, ahol Brazil bencésekkel élnek együtt a testvérek. Ruanda fővárosában ugyancsak bencés szerzetesekkel együttműködve fogadják be az afrikai fiatalokat. Néhányan egy chicagói gettóban telepedtek le, ahol ferencesekkel élnek egy testvéri közösségben.
A közösségről:
Ezt a közösséget, melynek jelenleg Roger testvér az elöljárója mintegy húsz nemzetbeli katolikus és protestáns testvér alkotja. Hivatásuk lényegét az 1952-1953-ban készített Taizé-i szabályzat foglalja össze. Évről-évre újabb testvérek csatlakoznak a közösséghez, hogy az előkészület pár esztendeje után életreszólóan elkötelezzék magukat a szerzetesi élet mellett. Egyrészük Ázsia, Afrika, Amerika szegényeinek életében osztozik, ahol kis testvéri közösségekben un. frateliánusokban élnek. A közösség tagjai nem fogadnak el semmiféle adományt és nem halmoznak föl anyagi javakat, a rászorulókat is saját bevételükből támogatják.
Taizé és a fiatalok
1957 óta egyre több fiatal látogat el Taizébe, hogy kérdéseire ott keressen választ. A közösség irányításával egész évben egyhetes programok folynak. A látogatók számára-akik egy évben kb. 70-80e fiatal-nincs sem idegenvezetés, sem valamiféle intenzív hittani képzés. A lelkigyakorlatok irányítását is nagyrészt magukra a zarándokokra bízzák. Egy-egy ilyen hét programja nem túl szoros. A résztvevőket arra ösztönzik, hogy elgondolkodjanak személyes dolgaikon. Van idő arra is, hogy kötetlenül beszélgessenek egymással. Minden egyes hét során a zarándokok a testvérekkel együtt megünneplik a húsvétot: pénteken csend, hódolat a kereszt előtt; szombaton este Föltámadás, vasárnap, az Eucharisztia ünnepe. A közösség semmi áron sem akar szervezett mozgalmat elindítani, sőt, inkább arra buzdítja a fiatalokat, hogy helyi városrészükön, lakóhelyükön éljenek elkötelezett életet.
Az Európai találkozók
A fiatalok rendszeresen találkoznak évről-évre Európa egy-egy nagyvárosában, az elmúlt években: Bécsben, Rómában. Ilyen találkozó volt Magyarországon is 1989 ápr.28-máj. 1.-ig Pécsett. Ez volt az első alkalom, hogy Kelet- és Nyugat Európa fiataljai közösen részt vehettek a találkozón. Ezeken az összejöveteleken úgy, mint más ifjúsági találkozókon van egy téma, amiről a beszélgetések, az elmélkedések szólnak. A találkozókra érkezőket a helyi családoknál helyezik el, hogy így jobban megismerjék az ottani embereket.
Természetesen ezen az ifjúsági találkozókon is vannak közös imádságok, szentmisék, mint a hazai találkozókon. Ezek a helyi templomokban történnek. Idén decemberben Varsó ad otthont az európai találkozónak. E találkozókra írja Roger testvér azt a 25 nyelvre lefordított levelet, ami az elkövetkező év lelki-szellemi programjául szolgál.
Az interkontinentális találkozók
1982 karácsonyán Roger Shutz bejelentette a bizalom világméretű zarándoklatának kezdetét, amely minden kontinensen találkozókon és látogatásokon keresztül valósul meg. Ezek az un. interkontinentális találkozók. Ez olyan nagyobb méretű találkozókhoz vezet, mint ami Madraszban volt 1985 és 1988-ban.
Mi hívta életre ezt a közösséget?
A kiengesztelődés. Mindenekelőtt a különböző felekezetekben megoszlott keresztények kiengesztelődése. Ez egyben a közösség célja is: megteremteni az egységet, elfojtani a gyűlöletet, küzdeni az igazságtalanság ellen, a testvériség és a bizalom növelése a helybeliek és a külföldiek, a gazdagok és a szegények között, a generációk között, a keresztények különböző hagyományai között. Talán az egész mozgalom mottója lehetne a Taizé-i kiengesztelődés templom bejárata fölé, irt néhány sor:
"Ti kik itt beléptek engesztelődjetek ki: apa a fiával, férj a feleségével, hivő azzal, aki nem tud hinni, keresztény a kereszténnyel.”
(Tímár Dániel írásának felhasználásával)
gondola összeállítás