Tervezd újra az életed!!!

b_300_300_16777215_00_images_stories_Roviden_Feny.JPGAzért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem...

 

Isten ígéretei érvényesek az Újszövetség népeire is, ezért is hirdetjük legszebb nagyböjti ígéretként, hogy Isten elég hatalmas ahhoz, hogy új élettel ajándékozzon meg bennünket! Négyszáz évvel ezelőtt élt Szent Kamill, a szenvedélybetegek védőszentje. Egész fiatalon, apjával zsoldos katonaként szolgált, az italnak, a szerencsejátékoknak rabjaként élt, megsebesül, kórházba kerül, itt csendesedik el, megtér, elkezd tanulni, elvégzi a teológiát, felszentelik pappá és ott a kórházba marad, alázattal szolgálva a szenvedő embereket! Szent dolgokat téve, maga is szent lesz, sőt társakat is ad neki az Úr, szerzetes rendet alapít mely ma is működik, működtetve sok kórházat, öregotthont, kórházlelkészséget.
Hitünk alapja a végtelen bizalom, a bennünket irgalmas szeretettel elfogadó mennyei Atya iránt! Megváltónk nem elítélni akar, hanem a bűneink terhe alól szeretne felszabadítani! Sok - sok bűnös ember vergődését láttam! Szörnyű látni egy - egy ember szenvedését, ahogyan magából majmot csinálva fetreng a mocsárban, szétverve mindazt ami drága, családot, otthont, mindent! Végül, mind teljesen leépült hajléktalanok koldulnak az állomáson! Gyermekeink egyik, másik elesett rokonát éveken keresztül látom ahogyan leépül, pusztul, elmondhatatlan szenvedések kínjai rágják szét fizikai testüket! Nagy nagy alázattal felkínáljuk a megtérés kegyelmét, de sajnos ha a gonosz léleknek valaki a horgára került, akkor azt nagyon nehezen engedi el! A gonosz nem ismeri az irgalmat!!
Természetesen nem csak a múltban tett Isten nagy dolgokat, Ő ma is gyöngéd szeretettel az elesett, a sírban vergődő emberek hona alá nyúl és irgalmas szeretettel felemeli őket! Nincs olyan mélység, nyomorúság, melyből Isten ne tudna kivezetni téged! Krisztusnak van vigasztaló, gyógyító szava a bűnös Mária Magdolnákhoz, de a saját szavai szerint is megérdemelt büntetést elszenvedő jobb latorhoz is! Hinnünk kell, hogy Isten ma is képes újratervezni életünket, és ha bízunk benne, akkor képes is kivezetni a boldog, örömteli, tiszta életre! Évekkel ezelőtt egy nő jött hozzánk, nagyon mélyre csúszott, az alkohol fogságába került, sokat vergődött, végül saját gyermekei is lemondtak róla, kitaszították! Mikor őszintén elmondta vergődéseit, csak annyit mondtam rá, hogy egészen biztos, hogy Isten selejtet nem teremt! Ő is Isten drága ajándéka! Egy vidéki kisebb házunkba kapott feladatot, munkát. Jó volt látni, hogy szépen, lassan nemcsak elszakadt a rossz szokásaitól, hanem Isten jóságában megfürödve talpra állt, és napjait a gyermekek szolgálatára szenteli! Évek óta nem iszik, mondhatnám, hogy szerzetesi "rendben", fegyelemben él, a legkisebbekben, az elesett árva gyermekekben szolgálja az őt meggyógyító Istent! Ez az asszony, mely megtanult tiszta szívvel örömben élni, mosolyog és családja, népünk számára immár nem szégyen, hanem dicsőség! Létével hirdeti, hogy Isten képes kihozni bennünket a sírjainkból!
Hiszem, hogy nincs végérvényesen zsákutcába sodródott élet, nem létezik, hogy akár a te életed is megmásíthatatlanul vakvágányra futott volna! Van remény! Húsvét örök tanítása, hogy Krisztus szeretete az élőhalottat is kihozhatja a sírjából!!!
Szeretettel,
Csaba t.