Szent Ferenc virágos réten ment keresztül egy alkalommal. Megállt, térdre borult és sírva kérte a virágokat: „virág testvérek, ne dicsőítsétek ilyen szépen a teremtőnket, mert megszakad a szívem”. Milyen jó dolog lenne, ha ilyen érzékeny, a körülöttünk lévő világ szépségét, tisztaságát, jóságát meghalló szívünk lenne. Úgy gondolom, hogy ilyen értő, odahallgató szívvel, szemmel járta be Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Szováta vidékét, a Kis-Küküllő völgyét.

… önként jelentkezőket keresünk – és nemcsak a Szent Ferenc Alapítvány középiskolás, vagy egyetemistái között –, hogy itt Déván, Szovátán, Petrozsényben, Tusnádon, Torockón stb., de amennyire igény van rá Csíksomlyón, és más helyeken is vállaljanak vendégfogadói, idegenvezetői, kapusi feladatokat, szociális munkát a nyár folyamán.

Nagycsütörtökön új parancsot adott az Úr: a szeretet parancsát. A gonosz sokszor hegyeket mozgat körülöttünk, és ilyenkor kicsinységünkből fakadó félelmünkben, gyámoltalanságunkban mennyei Atyánk kezébe kell kapaszkodnunk, akárcsak a mesterünk, Krisztus. Az ő emberek iránti, de az Atya iránti bizalma sem ingott meg a kereszten sem: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Lk 23.34) – mondja a kereszten Jézus, majd, vérbe fagyva, utolsó leheletével – „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23.46). Jézus kitartott a szeretet útján, más út nem adatott számunkra sem.

Volna egy ajánlatom! Szeretettel meghívom Amerikában élő magyar testvéreimet, hogy fogjunk össze és építsünk ki egy gyermekvédelmi hálózatot a Csíki-medencében, a Kászonokban és Háromszéken. Déván, Szovátán sikerült. Miért ne mennénk tovább? Valóban úgy érzem, hogy szűz földek vannak itt Erdélyben, a Kárpát-medencében. Sajnos bármerre megyünk, óriási szükség van a munkánkra. Szeretettel biztatlak, hogy gyertek haza, és építsünk fel egy szép autonóm tusnádi, erdélyi, Kárpát-medencei gyermekvédelmi hálózatot.

Új világ kapujában állsz, előtted szűz földek, birodalmak. Tégy félre mindent. Add el a lim-lomot, árát oszd szét a szegényeknek. Indulj el a szeretet útján, szeress! Minden a tiéd lehet, hódítsd meg, lakd be Isten országát, amelyről azt mondja a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy „Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.” (Lk 17.21) Mondja! És milyen kevesen indultak el? De azt, aki útra kelt, és célba ért, boldognak mondják az emberek.

Az elmúlt hetekben Szerbiába vitt a jó szerencsém. Örömmel ismerkedtem meg az ottani emberekkel, hallgattam meg gondjaikat, beszéltem velük. Igazából itthon Erdélyben soha nem gondoltam, hogy a szerb nép a maga Trianonját éli meg, most az ezredfordulón. Milyen hangzatos volt a pánszláv egység víziója, a békés Jugoszlávia. – És mi maradt belőle?

Örömmel jelentem, hogy megvásároltunk Tusnádfürdő központjában egy szállodát. 1700 négyzetméteren 34 szoba, ugyanennyi fürdőszoba, két üzlethelyiség, kazánház és raktárak vannak az épületben. Az udvar nem nagy, de egyetlen szomszédunk az erdő, egészen a Szent Anna tóig. A festői környezetben lévő szép épület szerkezetileg elfogadható, de minden szerelést, burkolást teljesen fel kell újítani. Amennyiben sikerülne a munkálatokat jó végre vinni, 80-100 gyermeknek tudnánk otthont biztosítani, nagyon jó körülmények között.

Ne hagyd, hogy apró kavicsokkal a gonosz telerakja a zsebedet, még ha valódi gyémántok, akkor is lehúznak. A birtoklás a szárnyalás halála. Mint a pacsirta, csipegess, mindenből vehetsz, érezd jól magad, fürödj a napfényben, minden a tiéd. Isten ajándéka, örvendj neki, de a több napra való, rothadó mannával nem szárnyalhatsz.