2017. január 12. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szep_Termeszet_15781650_1435202969837439_3141652753565242795_n.pngFigyeljünk Jézus Krisztusra! A szentírást olvasva döbbenten láthatjuk, hogy mennyien rohanják le, egyesek gyógyulást keresnek nála, mások csak vitatkozni akarnak vele. Az emberek szinte szétszedik a Mestert és Ő mindenkihez türelmes, nyugodt jósággal segít, nem törődik a következményekkel, járja az irgalmas szeretet fáradságos útját, lesz ami lesz! 
A mai világ leprája a nyafogás, a panaszkodás, az elvégzendő munka láttán való siránkozás! Jézus nem fél a munkától, nem kerüli a feladatot, nála minden ajtaján kopogtató ember bebocsájtást talál, legyen az koldus vagy előkelő! Jézus mindenkit komolyan vesz, az éjnek idején ajtaján kopogtató Nikodémust vagy a Jerikó utcáján vele szembemenő koldust, ő nem fél a betegektől, az ördögtől, megszállottaktól, neki mindenkihez van jó szava, ő meg meri érinteni gyógyító szeretettel a mai evangéliumban hozzá forduló leprást is!
Mekkora a teherbírásom? A mindennapi feladataimat tudom örömmel, jókedvvel felvállalni és jó végre vinni? Az elvégzendő feladat, legyen az tanulás, bármilyen munka, vagy akár egy beszélgetés panaszkodó bajban lévővel, vajon nyafogás, siránkozás, önmagam sajnálata nélkül el tudom végezni? 
„Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Bizalommal kiáltsunk a leprással mi is Jézus Krisztushoz! Kérjük, hogy tisztítson meg a folyamatos elégedetlenkedéstől, önmagam és környezetem leértékelésétől, és formáljon saját képére, hasonlatosságára, tisztítson meg a nyomorúságot okozó sebeinktől, adjon erőt terheinket hordozni, zokszó nélkül szálfaegyenesen állni a viharban! 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Abban az időben  egy leprás jött  Jézushoz. Térdre borult  előtte, és  így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta  kezét,  megérintette,  és azt  mondta  neki:  „Akarom!
Tisztulj meg!”  Erre  rögtön  elmúlt  a  leprája,  és  megtisztult.  Jézus szigorúan ráparancsolt,  azonnal  elküldte,  és így  szólt  hozzá:  „Nézd, senkinek se  szólj erről,  hanem menj,  mutasd meg  magadat a  papnak,  és tisztulásodért ajánld  fel a  Mózes által  rendelt áldozatot,  bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy  elment, mindenfelé hirdetni  és híresztelni kezdte  a dolgot. Emiatt  Jézus nem  mehetett többé  nyilvánosan a  városba,  inkább távolabbi,   elhagyatott   helyeken   tartózkodott.   Mégis,   mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.
Mk 1,40-45