2017. január 11. – Szerda

 

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Vegyes_IMG_8186_2.jpg"Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik."
Végtelenül szomorú, hogy olyan sokszor leírjuk az időseket, a betegeket, de talán még ennél is szomorúbb, hogy az idősek, a betegek is olyan könnyen leírják magukat, úgy érzik, hogy ők már csak terhére vannak a környezetüknek, a világnak!! Jó olvasni mai evangéliumi részt: Jézus nem legyint az idős, beteg néniről halva, nem mondja azt, hogy az ő ideje lejárt, hanem nyilvános működésének első gyógyító kegyelmével felfedi Isteni hatalmát, segít talpra állni a néninek!! Jézusnak szüksége van az idősekre, jó olvasni, hogy a néni szolgálatát elfogadja a világ Ura!! 
Számomra Bíró Antal atya segítsége nagyon sokat jelentett! 86-évesen megkeresett a kedves atya és felkínálta szolgálatát, én akkor szászvárosi plébános voltam, befogadtam az atyát és elindultam a nagyvilágban szolgálni! Ö otthon helyettesített és én elkezdtem alapítani a gyermekvédelmi otthonokat! A drága jó Antal atya, mint a jéghegy vízalatti, láthatatlan része magasba emelt, és így együtt építhettük Isten szép országát!!  
Mennyire tisztelem, becsülöm az időseket? Mennyire veszem igénybe az öregek tanácsát, tapasztalatát, szolgálatát a mindennapi életben? De azon is elgondolkodhatok, hogy én mind idős, beteg ember mennyire kérem és mennyire fogadom el a segítséget, a felém nyúló jóságos kezeket? 
Szeretettel, 
Csaba t. 
Kép: ott állok a kórházban Antal atya betegágya mellett
Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába.  Simon anyósa  lázas betegen  feküdt. Mindjárt  szóltak  is Jézusnak. Jézus odament  hozzá, megfogta  a kezét,  és fölsegítette.  Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik.  Amikor lement a nap és  beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott  az ajtó  előtt. Jézus  pedig sokakat  meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus  kora  hajnalban felkelt,  kiment  (a házból),  elment  egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek.
Amikor megtalálták, azt  mondták neki:  „Mindenki téged keres!”  De ő  azt felelte: „Menjünk  el  máshová,  a szomszédos  helységekbe,  hogy  ott  is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette  az evangéliumot  a  zsinagógákban  Galilea  egész  területén,  és  kiűzte  az ördögöket.
 Mk 1,29-39