2017. február 9. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_9035_2.JPGSzeretet és a határok! Nyelvi, nemzetiségi, faji, vallási, gazdasági határok nyomorítják, kötik gúzsba a világunkat! Hihetetlen mély szakadékok szabdalják keresztül, kasul társadalmunkat! A bizalom hiánya nagyon sokszor gyűlöletbe, ellenségeskedésbe, háborúba torkoll, mely sajnos mindannyiunkból próbálja kihozni a vadállatot, a gonosz gyilkost! 
Jézus könnyedén átlép ezeken a szakadékokon, szóba áll leprásokkal, bűnösökkel, más nemzetiségű, más vallású emberekkel is! Jézus épp olyan jóságos, szeretetreméltó az idegenekkel, mint a sajátjaival. Apostolait is az egész világra küldi: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) 
Jézus szeretetparancsa egyetemes, nem csak a saját családunkat, népünket, egyházunkat kell szeretnünk, hanem mindenkit! Sőt az összes embertársunk elfogadásán túl, - Jézus akarata szerint - minden teremtmény felé meg kell őrizzük a szeretetteljes nyitottságunkat, bizalmunkat! Imádkozzunk, és próbáljunk bizalommal átlépni a bennünket egymástól elválasztó különbségeken, mert a csodák földjére vezet a krisztusi szeretet útja!
Hiszek a szeretet végső győzelmében,
Csaba t.
Kép: Gálospetri otthonunk kis lakói egymást elfogadva együtt serénykednek a konyhában.
Jézus egyszer  Tírusz és  Szidon vidékére  vonult vissza.  Itt betért  egy házba, és bár rejtve akart maradni, jelenléte mégsem maradhatott titokban.
Egy asszony,  akinek  leányát  tisztátalan  lélek  szállta  meg,  tudomást szerzett  róla,  odasietett  hozzá,  és  a  lábához  borult.  Az   asszony szír-föníciai származású  pogány  volt.  Azt  kérte  tőle,  hogy  űzze  ki leányából a gonosz lelket. Jézus először elutasította: „Hadd lakjanak  jól előbb a gyermekek; mert nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét, és a kiskutyáknak vetik!”  De az  asszony  így folytatta:  „Igaz, Uram,  de  az asztal alatt a kiskutyák is esznek abból, amit a gyermekek  elmorzsálnak.”
Jézus azt válaszolta:  „Szavad jutalmaként menj!  A gonosz lélek  elhagyta leányodat.” Amikor hazaért, leányát az ágyon fekve találta. Már elhagyta a gonosz lélek.
Mk 7,24-30