2017. február 10. – Péntek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Csaba_levelek_Csaba_testver_13063415_1034335633325658_1961639666667502637_o.jpgUram tudom, hogy méltatlan vagyok, de mégis hozzád kiáltok, szeretném hallani a vigasztaló, bátorító hangodat, kérlek nyisd meg szavadra az én süket fülemet! 
Arra kérlek, hogy adj bátorságot és erőt, hogy megszólíthassalak, szívemből felszakadó imám két hívő karjával átölelhesselek Téged, ki élsz és uralkodsz most és mindörökké! 
Gyermeki alázattal kérlek szólj:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg” és én megszólalok, s meghallom életet adó szavad, s hirdetem testvéreimnek szent nagyságodat és szent akaratodat!
Szeretettel,
Csaba t. 
Jézus  eltávozott  Tírusz  vidékéről,  és  Szidonon  át  a  Galileai-tóhoz érkezett, a  Tízváros  környékére. Ott  egy  süketnémát vittek  hozzá,  és kérték, hogy tegye  rá a kezét.  Jézus félrehívta őt  a tömegből, ujját  a fülébe dugta, majd nyállal megérintette a nyelvét. Azután föltekintett  az égre, fohászkodott,  és  így szólt:  „Effeta”,  vagyis „Nyílj  meg!”  Erre megnyílt a süket füle, megoldódott  a nyelve, és érthetően beszélt.  Jézus megparancsolta, hogy ezt senkinek se mondják el. De minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és azt mondták:  „Mindent jól cselekedett: a  süketeknek visszaadta hallásukat,  a némáknak pedig  a beszédet.”
Mk 7,31-37