2017. április 12., Nagyszerda

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szentek_10637931_10202666042520855_362300331_n.jpg..."jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik!” Mt.26
Sajnos, nem csak kétezer évvel ezelőtt voltak árulók, Júdások, hanem ma is élnek olyanok, akik pénzért nyomorúságot hoznak másokra! Ukrajnában és más országokban szerencsétlen fiatalokat pénzzel, csalással rávettek, hogy saját, törvényesen megválasztott kormányaikat megbuktassák, és ők idegen érdekeket kiszolgálva, valóban káoszba taszították saját népüket! 
Játszódjunk a gondolattal.....mennyivel másképp történt volna minden, ha virágvasárnapján ott lett volna a hozsannát kiáltó gyermekek mellett a főtanács, a farizeusok közössége, mennyivel másabb lett volna a világ, ha nagypénteken Jézus kortársai nem Barabást, a gyilkost választották volna, hanem az élet Urát, Krisztust!? Valószínű, Jézus Krisztus akkor is küldte volna kettesével, diadalmason a tanítványait hirdetni a szeretet parancsát az egész világra, és így mennyi szomorúságot, szenvedést meg lehetett volna spórolni.... De nem így történt... sajnos, kétezer évvel ezelőtt aljas önző emberek,  még az apostolok között is találtak árulókat, kik naivan, balgán, csalóka pénzért elárulták a Megváltójukat!
Nagyszerda csendjében, imádságos szeretettel kérlek Uram, hogy segíts megtörni a bűnnek az uralmát, adj erőt, hogy a ma embere Te melletted döntsön, a békés, becsületes, dolgos szeretet mellett döntsön, egy olyan holnap mellett, hol nem a kapzsi hatalomvágy vezeti az embereket, hanem a tisztességes igazságosságba öltöztetett bölcs szeretet!
Reménnyel, mely nem halhat meg soha,  
Csaba t. 
A betániai vacsora után a tizenkettő közül az egyik, akit karióti Júdásnak hívtak, elment a  főpapokhoz és  megkérdezte tőlük: „Mit  adtok nekem,  ha kezetekbe juttatom  Jézust?”  Azok  harminc ezüstöt  ígértek  neki.  Ettől kezdve csak a kedvező  alkalmat kereste, hogy  kiszolgáltassa őt nekik.  A kovásztalan kenyér ünnepének első napján  a tanítványok ezzel a  kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol  készítsük el  neked a húsvéti  vacsorát?” Ő  így felelt: „Menjetek be a városba, egy bizonyos emberhez, és mondjátok  neki:
A Mester üzeni: Közel  van az én időm;  tanítványaimmal nálad költöm el  a húsvéti vacsorát.” A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta  nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a tizenkét tanítvánnyal asztalhoz  telepedett. Miközben  ettek, így  szólt  hozzájuk:
„Bizony mondom  nektek, közületek  egyvalaki  elárul engem!”  Erre  nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?” Ő így válaszolt: „Aki  velem  egyszerre nyúl  a  tálba,  az árul  el  engem.  Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az Emberfiát elárulja! Jobb lett volna  annak az embernek, ha  meg sem születik!”  Erre Júdás, az áruló  is megkérdezte: „Csak  nem én vagyok  az, Mester?” Ő  így felelt: „Te magad mondtad!”
Mt 26,14-25