2017. április 13. – Nagycsütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Unnepek_17883951_1345093892232892_5898661702487289160_n.jpgJézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán alapította az Eucharisztiát!!  Szeretettel kérlek hallgassátok meg korunk egyik legnagyobb művészének, Eperjes Károlynak az előadásában Babits Mihály csodálatos hitvallását!! E versben, létünk legszebb ajándékát, önmagát nekünk felkínáló Istent, az Oltáriszentség titkát, hatalmas művészi erővel, tömörséggel, alázattal köszöntik!!
Térden állva, 
Csaba t. 
Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus  tudta, hogy elérkezett az óra,  amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy  végső jelét adta szeretetének. Vacsora  közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karióti Simon  fiának szívében a  gondolatot, hogy  árulja  el őt.  Jézus  tudta, hogy  az  Atya mindent a  kezébe adott,  s hogy  Istentől jött  és Istenhez  tér  vissza.
Fölkelt  hát  a  vacsora  mellől,   letette  felső  ruháját,  fogott   egy vászonkendőt és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát,  majd a derekára kötött kendővel  meg is törölte. Amikor  Simon Péterhez  ért, az  így szólt:  „Uram, te  akarod megmosni az  én lábamat?”  Jézus  így felelt:  „Most  még nem  érted,  mit teszek, de később  majd megérted”.  De Péter tiltakozott:  „Az én  lábamat ugyan meg nem mosod soha.” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak meg, nem lesz semmi közöd hozzám”. Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a  fejemet  és  a  kezemet is!”  Jézus  azonban  kijelentette:  „Aki megmosdott, annak csak a lábát kell  megmosni, és egészen tiszta lesz.  Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok  mindnyájan tiszták.” Miután megmosta  lábukat, fölvette felső  ruháját,  újra  asztalhoz  ült,  és  így  szólt  hozzájuk:
„Megértettétek-e, hogy mit  tettem veletek? Ti  Mesternek és Úrnak  hívtok engem, és jól  teszitek, mert  az vagyok.  Ha tehát  én, az  Úr és  Mester megmostam lábatokat,  nektek is  meg kell  mosnotok egymás  lábát.  Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.”
Jn 13,1-15