2017. szeptember 18. - Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_IMG_7424.jpgMekkora az én hitem?! Hiszem, hogy Istenem, ki a teremtés csodájában megfogta a kezem és a létbe vezetett elég hatalmas ahhoz, hogy tovább is vezessen a földi gondok, bajok közepette, tanévről - tanévre  a megígért örök élet felé?! Hiszem, hogy a hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra kelhetnek, de megváltóm szeretete nem hagy el sose? Hiszem, hogy Isten a pislákoló mécsbelet nem oltja el, s a megroppant nádat nem töri el, hanem azt akarja, hogy életünk legyen és az életünk örömben, bőségben legyen? Hiszem, hogy Istenem nem csak akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk, maradandó gyümölcsöt, hanem  gondviselő jóságával mellénk áll, hogy ember katedrálissá váljak, mely méltó otthon lehet számára a gyermekeivel való találkozásra!!  
Hiszem, hogy a 2017-18-as tanévben Istenem kegyelméből az iskola által elém állított minden célt elérhetek, a határaimat áttörve bajnok lehetek?!
Szeretettel, 
Csaba t. 
Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment.
Ott betegen feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt.
A szolga már a halálán volt. A százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját. Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt: 
"Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk."
Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte barátait ezzel az üzenettel: "Uram, ne fáradj!
Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Éppen ezért nem tartottam magamat méltónak arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is szolgálnak katonák. S ha azt mondom az egyiknek: "Menj!" - akkor elmegy, ha a másiknak meg azt mondom: "Jöjj ide!" - akkor odajön, vagy ha a szolgámnak szólok: "Tedd meg ezt!" - akkor megteszi."
Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, és így szólt az őt követő tömegnek: "Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben." Amikor a küldöttek hazaértek, a beteg szolgát egészségesnek találták.
Lk 7,1-10