2017. október 5. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Jo_Rendezvenyek_IMG_8568_2.JPGSzent Ferenc ezt a szentírási részt hallva örömmel felkiáltott, mert úgy érezte, hogy rátalál arra, aki „kezdetben volt”, az Élet Szavára, a Názáreti Jézusra, vagyis hivatására. Engem ha kérdeznek, hogy ma mi a legfontosabb teendő, azt mondanám, hogy kezdjük már el megvalósítani a Jézus Krisztus által ránk bízott legszentebb feladatot, HIRDESSÜK AZ EVANGÉLIUMOT! Ha az elmúlt 2000 évben ezt a küldetést komolyan vettük volna, ma nem lennének háborúk, ma az emberiség egy békés, nagy család gyermekeként élhetne a földön! Semmi sincs veszve, hisz közel két milliárd keresztény él a földön, mindannyian ott ahol vagyunk kezdjünk el szeretni, jót tenni, jót mondani egymásról, a világunkról, alázattal elseperni a saját házunk előtti szemetet, és meglátjátok, hogy milyen hihetetlenül hamar eljön az áldott hajnal, a tündérkert, Isten drága országa! 
Mit is jelent hirdetni Krisztus üzenetét? 
1. Nincs megoldhatatlan baj, és éppen ezért nem kell félni, mert a legnagyobb gondok közepette is, akár a nagypénteki kereszten is, a mennyei Atya szeretetében élünk! Óriási üzenet! Természetesen tudom, hogy Krisztus is elsírta magát Jeruzsálem falai előtt, s nagycsütörtökön vérrel verejtékezett! Krisztus szenved, de nem esik kétségbe, mert benne mindig ott van a mennyei Atya által teremtett emberbe, szép világunk diadalmas kibontakozásában vetett töretlen bizalom! Mindig van remény, akár bűneink miatt jogosan ránk rótt szörnyű kínszenvedések ellenére is, semmi sincs elveszve, ha hittel Krisztushoz tudunk kiáltani a jobb lator példájára! 
2. Ahogyan a mágneses mező mindenütt jelen van, mutatja a helyes irányt és bárhonnan útba igazít, ugyanúgy hiszem, hogy az Isten szeretetének áldott jelenléte, erőtere mindenütt elérhető! Ez a végtelen bölcs, hatalmas, jóságos, irgalmas erő, mint búvópatak ott van mindannyiunk lelkében, és bármikor, bárkinek az életében felfakad ha kérjük! Jézus Krisztus nem csak a helyes irányt, de erőt, gyógyulást, bölcsességet is ad nagylelkűen, mindazt mire szükségünk van! Nem egy lakatlan világban élünk, hanem az Isten által belakott világban, egy olyan világban, ahol hívásunkra Teremtőnk mindig felveszi a telefont, szélesre tárja az ajtót, és van ideje ránk!!
3. Szeret az Isten, tarisznyád végtelen értékekkel van tele,  a szeretet vírusa benned dolgozik, a te dolgod, hogy a benned lévő jósággal, bölcsességgel, alázatosan megfertőzd környezetedet! Igen, a te hivatásod, hogy Isten jelenlétét megtapasztalva elindíts egy megállíthatatlan láncreakciót,  felszabadítsd jósággal a testvéreidet az irgalmas szeretetre, hogy ők is a bűnnélküli élet, boldog szabadságában, Istengyermeki méltóságuk örömében élhessék életüket!! 
Útra fel, hisz "az aratnivaló sok, de a munkás kevés." Lk 10,1
Szeretettel,
Csaba t. 
Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: „Békesség e háznak!” Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: „Elérkezett hozzátok az Isten országa!” De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: „Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Bizony, mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.” 
Lk 10,1-12