2018. december 28. – Péntek, Aprószentek

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_48948222_2051519374923670_6815096883719962624_o.jpgEzen a napon én Heródes udvari papjaira gondolok!! Ezek az emberek tudják, hogy megszületett a Messiás Betlehemben! Az ő útbaigazításuk alapján találják meg a napkeleti bölcsek a gyermek Jézust!! Ők nem kelnek útra, hogy segítsenek a Szent Családnak, nem ők figyelmeztetik Józsefet a közelgő veszedelemre, de még a gazdájukat Heródest sem beszélik le a véres tervről. Ezek az emberek közömbösek! Lehet, hogy talpig becsületesek, lehet, hogy sokat dolgoznak! Ők azt mondják, hogy nem ránk tartozik a Gyermek és végzik a munkájukat közömbösen!! 
Te is, ha közömbösen elmész akár a megfogant, akár a már megszületett gyermek mellett, aki bajban van, aki szó nélkül is a segítségedet kéri, akkor Heródes udvari papjainak az útján jársz! Ők nem bántották a kisdedeket, de hagyták, hogy azt más megtegye.....  Nem írja a Szentírás, hogy Isten elítélte volna őket, de az biztos, hogy Kölnben a napkeleti bölcsek tiszteletére hatalmas katedrálist építettek, de Heródes udvari papjainak az emléke örökre elveszett a múlt homályában!! Volt egy hatalmas lehetőségük, elmehettek volna maguktól, vagy a napkeleti bölcsekkel a betlehemi barlangba, ajándékkal, jó szóval megkereshették volna a gyermeket, de nem mentek el!! Lehet, hogy a mennyországban vannak, de az biztos, hogy ott volt a labda a lábuknál és ők nem éltek a lehetőséggel, kihagyták a mosolygó kisded édes ölelését, kimaradt az életükből az a csoda ami beragyoghatta volna az egész életüket! 
A ruha, a ház, de még a diploma sem fogja átölelni a nyakadat!! Sokszor nem a bűn és a nem bűn között kell döntenünk! Nem elég elkerülni a rosszat, tudatosan merjük kinyújtani kezünket  az élet, a gyermek felé! Merjünk az élet mellett dönteni, vállaljunk gyermeket és ha ezt már nem tehetjük, óvjuk, védjük a megfogant életet ott ahol élünk! Tegyük meg mindent, hogy környezetünkben ne történjen abortusz, ne legyen elhagyott gyermek, könnyes szemmel, éhesen ne bújjon egyetlen kisded sem ágyba!! 
Heródes udvari papjainak, közömbösségétől ments meg Urunk minket! Az életet szolgálva,
Csaba t. 
Kép: Kedves Kollégám, Marika kisgyermekként fogadta szívébe Borókát!! Az évek elteltek, és ez a nagylány ma épen, egészségesen készülhet az érettségi vizsgára, készülhet bizalommal, mert Marika annak idején az élet mellett döntött.
Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”  
Mt 2,13-18