2019. április 9. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Igaz_Pedagogia_IMG_7470.jpg"én vagyok" Jn 8,30
Lehet, hogy a legtöbb embernek nem mond olyan sokat ez a szó, de az Ószövetséget olvasó, ismerő ember számára ezek a szavak a Teremtő Isten nevét jelentik! Mózesnek, mikor megjelent az Úr, hogy küldje a rabszolgaság földjéről való kivonulás megszervezésére, akkor a pátriárka kérdésére -  "Ha kérdezik, hogy mi a neved, mit mondjak nékik?" - Isten válasza végtelenül tömör: - "VAGYOK, AKI VAGYOK – ezt mondd nékik! A VAGYOK küldött engem tihozzátok” (II.Móz. 3:7-14).
Mit is jelent az eredeti szöveg? Kérdezzük meg  Raj Tamás rabbit! "A héber nyelv jövő ideje a magyarban a jelen és a jövő időnek egyaránt megfelel, ezért aztán az égő csipkebokornál elhangzó isteni kijelentést kétféleképp lehet (és szokás is) fordítani: 1. „Vagyok, aki vagyok” – ezt azonban nem tudom elfogadni, mert Isten ilyen „fölényes” kijelentést nem tesz. 2. „Leszek, aki leszek” – ez viszont teljes bizonytalanságot takar, amit Isten ugyancsak nem kívánhat az embereknek üzenni. Ezért aztán az én fordítási javaslatom a következő: „Vagyok, aki leszek” – Isten ugyanis azt adja e kijelentéssel Mózes tudtára, hogy az ígéret, amelyet az ősapáknak tett, most végre egészen bizonyosan megvalósul."
Hisszük és valljuk, hogy Jézus igazat mondott, Ő aki Van, Ő az Örökkön Őrökké való, benne az ígéret, amelyet az ősapáknak tett, az Isten, most egészen bizonyosan megvalósult. 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Térden állva,
Csaba t.
A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”? Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.” Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?” Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.” E szavak után sokan hittek Jézusban.  
Jn 8,21-30