2019. április 23. – Kedd

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szent_Szent_helyek_57572795_2696568003718198_3294744398595620864_n.jpg"....menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik!" Jn 20,18
Jézus egy dolgot kér tőlünk, vigyünk hírt, jó hírt, reményt, vigasztalást a testvéreinknek!! Ez volt Mária Magdolna dolga, de ez az apostolok feladata is, és Jézus Krisztus ugyanezt kéri tőlünk is, menjünk bizalommal, szeretettel az ő nevében és vigasztaljuk a szomorúakat, bátorítsuk a csüggedőket, hitet, reményt, szeretetet vigyünk a világba, úgy ahogyan Isten szolgája Márton Áron püspök is tette!! Hajrá, gyertek induljunk el, Krisztus szeretete sürget minket!! Kisebb testvéretek, Csaba t. 
Kép: Márton Áron szobra Csíkszereda főterén
Evangélium
Húsvétvasárnap reggel Mária Magdolna könnyezve állt Jézus sírjánál. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték az én Uramat – felelte –, és nem tudom, hová tették.” Ezzel hátrafordult, és íme, Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem.” Jézus erre megszólította: „Mária!” Mária felkiáltott: „Rabbóni!” – vagyis Mester. „Ne tartóztass! – felelte Jézus. – Még nem mentem föl az Atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak: „Láttam az Urat.” – És elmondta, amit az Úr üzent.  
Jn 20,11-18