2019. április 29. – Hétfő

b_300_300_16777215_00_images_stories_Szep_Termeszet_IMG_20190429K.jpg"ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.”
Mit jelent az Újjászületés?! Sok mindent lehetne írni, de én ezen a héten, a Gyermek Jézus kilenced ötödik hetén az Engedelmességről szeretnék elmélkedni!! A gyermek Jézus engedelmes, figyel szüleire, környezetére.... A 12 éves Jézus ott marad három napig Jeruzsálemben, hallgatja a szertartásokat, beszélget a papokkal, kérdéseket tesz fel.... de mikor szülei megfogják a kezét, akkor hazamegy - ENGEDELMESKEDIK - Igen döbbenjek rá a nagy igazságra, Isten engedelmeskedik az emberek fiainak!!
Nyilvános működése megkezdése után, Jézus szó szerint ezt mondja: »Az én eledelem az, hogy annak akaratát cselekedjem, aki küldött engem, hogy elvégezzem az ő művét." Jn 4,34
Jézus életében az engedelmesség, szüleire és később a mennyei Atyára való figyelés nagyon fontos és nemcsak amíg jól mennek a dolgok, hanem későbben, nagycsütörtökön, nagypénteken is.... "térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely! De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied!” ..... Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre." Lk 22,41
Igen, újjászületni azt jelenti, Szent Pál szavaival: "Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem." Gal 2,20
Lelkiismeretem Isten szava, Istennek engedelmeskedni azt jelenti, hogy kis családomban otthon, de a nagy Családomban is, az Egyházban figyelve az idők jeleire, nap mint nap lelkiismeretemre hallgatva élem életemet!!
Gyermeki lelkületet akarok tanulni Krisztustól? Alázattal lépjek rá az engedelmesség útjára.... Isten mint egy mennyei GPS gyöngéd szeretettel vezet az örök élet útján. Ő mindig, bármerre is elkószálok, tudja a helyes, tovább vezető utat és szól hozzánk, családunk, környezetünk, az Egyház által, a Szentírás szavaival. Minden szava a lelkiismeretem szűrőjén kell, hogy átmenjen, s ha ez a belső bizonyosság felragyog, akkor jó úton járok! Isten vezet akár a bűnbánat fürdőjén, akár a Golgotán keresztül is, még a nagypéntek keresztútján is, el tud vezetni az örök Húsvéthoz, a Vele való feltámadásra, az örök életre!!
Szeretettel, 
Csaba t.
Evangélium
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű férfi, aki a zsidók egyik főembere volt. Éjnek idején fölkereste Jézust, és ezt mondta neki: „Mester, tudjuk, hogy te Istentől jött tanító vagy. Senki sem tud ugyanis ilyen csodajeleket tenni, amilyeneket te művelsz, ha az Isten nincs vele.” Jézus így felelt neki: „Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem láthatja meg az Isten országát.” Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan születhetik valaki újra, amikor már öreg? Csak nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessék?” Jézus így felelt: „Bizony, bizony, mondom neked: aki újjá nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába. Ami testből születik, az test, – ami viszont Lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozz azon, hogy ezt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar; hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” 
Jn 3,1-8