2019. szeptember 26. – Csütörtök

b_300_300_16777215_00_images_stories_Alapitvany_Hirek_64910671_2330986173643654_5111882067247890432_n.jpg... kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust."
A " Keresztény Tanösvényen" ezen a héten a mi Urunk Jézus Krisztus ajtaján kopogtatunk, akárcsak Heródes mi is keresük az alkalmat, hogy találkozzunk Megváltónkkal. Azért vagyunk a világon, hogy Istent, az Ő drága szent fiát Jézus Krisztust megismerjük, megszeressük, és Vele egy s az Ő nagy családjában boldogok legyünk!
Az elmélkedés, imádság csendes óráiban, a Szentírást olvasva fedezzük fel Jézus Krisztus egy-egy szép vonását. Ma Jézusnak a megszólíthatóságát szeretném példaként magunk elé állítani. Ő egy olyan érdekes, izgalmas személyiség, akivel kora egyik legelőkelőbb uralkodója, Heródes is szeretett volna találkozni. Jézust, hogy láthassák, hogy vele beszélgessenek, nagyon sokan messzi útra keltek és fölkeresték. Vele jó volt találkozni. A pásztorok, a napkeleti bölcsek bekopogtattak az ő ajtaján. De az egész evangélium arról szól, hogy Jézus, mint a mágnes vonzza az embereket. Ő maga is nagyon sok ajtón bekopog. Felkeresi az öreg Nikodémust, Péter anyósát, a kánai menyegzőn az ünneplő fiatal párt. Jézus Krisztus nem egy duzzogó, sarokba félreülő savanyú uborka, aki azt mondja, hogy:"ezzel a világgal az a baj...", hanem egy igazán "jó arc"! Keresik a Vele való találkozás lehetőségét az emberek, s nemcsak a betegek, a gyógyulásra várók, hanem ahogy a mai evangéliumból látjuk, a gazdagok is, azok akiknek az akkori mércével mérve mindenük megvolt.
Nagy kérdés: Jézusnak ez a szép vonása, közösségteremtő, könnyen barátkozó, barátait egy életen keresztül megtartó jó tulajdonsága meg van-e bennem? Szoktak-e ismeretlen emberek felkeresni, telefonon felhívni, szívem ajtaján zörgetni? Vágyom-e arra, hogy életem gondjait, problémáit megbeszéljem, hogy mások felkeressenek, bekopogtassanak hozzám? Mennyire tudok nyitott lenni az egyszerű pásztorok, halászok, napszámért dolgozó szőlőmunkások felé, vagy az okos, bölcs, előkelő hatalommal rendelkező gazdagok felé? Hogy kéne megváltozzak, mit kellene tegyek, hogy kitörjek talán a magányos elszigeteltségemből? Egészen biztos, hogy változnom kell ahhoz, hogy kíváncsiak legyenek rám az emberek, hogy nekem is barátaim legyenek!?
Jézus nyitottsága érték, az Ő barátkozásra való készsége példaértékű! Maga a teremtés is arról szól, hogy Isten megossza a létet az Ő teremtményeivel, gyermekeivel. Isten létbe hívott téged, engem és azt mondja: "Gyertek hozzám mindnyájan.." azt akarja, hogy a mennyei lakomán egy asztalhoz üljünk! Csodaszép példát állít elénk: legyünk mindannyian egyek úgy ahogy Ő egységben van az Atyával! A Szentírás sokszor rámutat, hogy Jézus egységben van a Szentháromsággal! "Én és az Atya egy vagyunk!" Jézus a mi példaképünk! Ne hagyjuk, hogy a kisebb-nagyobb sértődések egymástól elszigeteljenek, elválasszanak! A legnagyobb gondok, bajok közepette, szenvedésünk, halálunk órájában is Jézus Krisztus kell legyen a példaképünk, aki még a kereszten is megnyitja szívét a mellette lévő ember felé: "még ma velem leszel a paradicsomban!" Ugyanakkor a Mennyei Atya felé is folyamatosan nyitott, utolsó szavai is ezt igazolják: "Atyám kezedbe ajánlom lelkemet!"
Aki elszigetelődik, ki hátat fordít testvérének s nem akar találkozni embertársával az nem keresztény, akármennyi keresztvizet is öntöttek rá, sőt bármilyen egyházi méltóságot is töltött be, az ilyen ember nem Jézus Krisztus követője. A keresztény nem magányos farkas, nem Isten országának partizánja, mert egyedül, egymagadban nem tudsz Isten gyermeke lenni!
Nyissuk meg szíveinket, legyünk megszólíthatók s mi magunk is szólítsuk meg embertársainkat, ragyogjon arcunkon Krisztus szép vonása, és boldogok leszünk!
Sok-sok szeretettel,
Csaba testvér
Kép: Öröm látni, hogy a házainkból kikerült lányaink még mindig igazi jó barátok.
Evangélium
Heródes, a negyedes fejedelem mindenről értesült, amit Jézus tett és hirdetett. Nyugtalanság fogta el, mert egyesek azt mondták: „János támadt fel a halálból.” Mások szerint: „Illés jelent meg újra.” Voltak, akik azt állították: „A régi próféták közül kelt életre valamelyik.” Heródes így töprengett: „Jánost lefejeztettem. Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust.
Lk 9,7-9