A Szentatya és a magyar prímás imaszándékai májusban

ImageXVI. Benedek pápa és Erdő Péter bíboros minden hónap elején közzéteszi imaszándékát. Az alábbiakban ezeket olvashatják.

 

 

A Szentatya imaszándéka:

Emberkereskedelem
Általános: hogy véget érjen a gyalázatos és szörnyű emberkereskedelem, amelynek sajnálatosan többmillió nő és gyermek esik áldozatul.
Papok, szerzetesek és elkötelezett világiak
Missziós: hogy a felszentelt lelkipásztorok, szerzetesnők és férfiak, valamint az apostoli munkában részt vevő világiak megértsék, miként tudják missziós lelkesedésüket átadni a rájuk bízott közösségeknek.
ImageErdő Péter bíboros imaszándéka:
Hogy bizalommal tiszteljük a Boldogságos Szűz Máriát mint országunk és népünk nagyasszonyát és pártfogóját, és állhatatosan kérjük segítségét, hogy életünk Isten bölcsessége és szeretete szerint alakuljon.
Magyar Kurír