Pázmány Péter: Fohászkodás a hazáért

Oh áldott Szűz!

Oh Magyarországnak kegyes Asszonya! Tekints a mi sok

fogyatkozásunkra: szánd meg a mi romlásunkat. Csaknem megholt akit te

szerettél; csaknem elfogyott a te országod nemes Asszonyunk. Azért

állj elő a te szent Fiadnál. Mondd azt néki: Fiam, az én országomban

megfogyatkozott az igazi hit; nincs igazság; nincs isteni félelem;

nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagyrészt tévelygésre

fordult igaz vallása; elpusztult szentegyháza; megromlott ereje;

pogány rabságára adott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám,

Magyarország, ha a Boldogasszony tanácsát követed, és magadat

megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő Szent Fia parancsol, foganatja

lészen a Szűz könyörgésének.